Βρείτε Σεμινάρια

Rescue Training International

Εδ. Ροστάν 47, 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περιγραφή

Η Rescue Training International (RTI) είναι διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός. Παρέχει ποιοτική και πιστοποιημένη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες υγείας εκδίδοντας διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

Είναι επίσης εγκεκριμένος πάροχος εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας καθώς επίσης τελεί μέλος της Ομοσπονδίας Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών της Μεγάλης Βρετανίας (FOFATO).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών της RTI απολαμβάνουν διεθνούς κύρους, καθώς αυτά αναγνωρίζονται σε περισσότερους απο 60 οργανισμούς και ινστιτούτα παγκοσμίως.

Είναι επίσης σχεδιασμένα ώστε να απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη εμπειρία, και το εργασιακό περιβάλλον.

Εκπαίδευση
Τα παρεχόμενα προγράμματα πρώτων βοηθειών βασίζονται στην πιο σύγχρονη βιβλιογραφία και ακολουθούν τα δημοσιευμένα από τη Διεθνή Επιτροπή Αναζωογόνησης (ILCOR) πρωτόκολλα.
Ορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία εξειδικεύεται η Rescue Training International είναι τα ακόλουθα:
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ), Πρώτες Βοήθειες (κοινοί τραυματισμοί και ασθένειες), Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά και Βρέφη, Επείγουσα Χορήγηση Οξυγόνου, Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων, Πρώτες Βοήθειες σε Τραυματισμένο Αυτοδύτη. H εκπαίδευση από την RTI παρέχεται έως το επίπεδο του Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών.

Αναγνώριση / Έγκριση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της RTI

 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (CY) Κ.Δ.Π. 198/2009.
 • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ 21.01.6.3.19-1521.01.6.3.19-15) Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
 • Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (GB), Πρώτες Βοήθειες για Ενήλικες.
 • Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (GB), Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
 • Επιτροπή Εκπαίδευσης και Διαμόρφωσης Υπηρεσιών και Δεξιοτήτων σε Παιδιά (GB) 12ωρη Εκπαίδευση Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών για Επαγγελματίες.
 • Συμβούλιο Αναζωογόνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΚΑΡ.Π.Α. - Απινίδωση)
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων με Παιδιά (GB).
 • Ένωση Πρώτων Βοηθειών στη Βιομηχανία (GB)

Είναι επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες των παρακάτω επιστημονικών φορέων:

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
 • Αμερικάνικος Οργανισμός Καρδιολογίας
 • Συμβούλιο Αναζωογόνησης Ασίας - Ειρηνικού
Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.