Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management

Διοίκηση Βάσει Στόχων (Management by Objectives)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτατα, ανώτερα και μεσαία στελέχη Επιχειρήσεων, (έως και το επίπεδο του προϊσταμένου τμήματος) όλων των Εταιρικών Λειτουργιών, τα οποία είναι επιφορτισμένα με το σχεδιασμό Συστημάτων Διοίκησης βάσει στόχων είτε για το σύνολο της Εταιρικής Λειτουργίας είτε για επιμέρους Εταιρικές Λειτουργίες καθώς και για τους υφισταμένους τους. Απευθύνεται δε ιδιαίτερα σε Διευθυντές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εφαρμογή ανάλογων συστημάτων του τομέα ευθύνης τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Συστήματα Διοίκησης βάσει στόχων για το σύνολο της Εταιρικής Λειτουργίας και για επιμέρους Εταιρικές Λειτουργίες καθώς επίσης και για την ανάπτυξη των υφισταμένων τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Πλαίσιο Εταιρικής Λειτουργίας-Όραμα-Αποστολή
• Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού-Διάγραμμα Ροής Στρατηγικού Σχεδιασμού
• Η σημασία της θέσπισης Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης(Key Performance Indicators) για την μέτρηση, την αξιολογηση και τη βελτίωση της Εταιρικής Λειτουργίας
• Βασικές Εταιρικές Λειτουργίες
• Ο ισορροπημένος Χάρτης Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης (Balanced Score Card)
• Οικονομικοί Στόχοι (Financial Perspectives and Objectives)
• Στόχοι εστιασμένοι στον Πελάτη (Customer Perspectives and Objective)
• Στόχοι εσωτερικών Λειτουργιών (Internal Processes perspectives and Objectives)
• Στόχοι Μάθησης και Ανάπτυξης (Learning and Growth Perspectives and Objectives)
• Αρχές επιλογής των Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης
• Επιλογή των Κρίσιμων Δεικτών Επιδοσης (KPIs) ώστε να εναρμονίζουν την καθημερινή Λειτουργία της Εταιρίας με τη Στρατηγική
• Χαρακτηριστικά των στόχων ώστε να είναι αποτελεσματικοί και να λειτουργούν ως κίνητρα βελτίωσης
• Κατανομή και διασύνδεση στόχων μεταξύ των Εταιρικών Λειτουργιών ωστε να προάγεται η άμιλα και η βελτίωση, αλλά και να ενδυναμώνεται η ομαδικότητα.
• Συντελεστές βαρύτητας.
• Στόχοι προσωπικής ανάπτυξης των στελεχών
• Εναρμόνιση Εταιρικών επιδιώξεων και προσωπικών χαρακτηριστικών για μεγιστοπόιηση της αποτελεσματικότητας.
• Εναρμόνιση Εταιρικών και προσωπικών στόχων
• Κλίμακες αξιολόγησς της συνολικής επίδοσησς
• Παγίδες κατα τη διάρκεια αξιολόγησης τηα Ατομικής Επίδοσης (Individual Performance Appraisal)
• Τεχνικές μεγιστοποίησης της απόδοσης της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Ατομικής Επίδοσης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας