Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

ISO 14001:15 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Εισηγητής

Για την εισήγηση των σεμιναρίων χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένοι εισηγητές, με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης.  

Σε ποιους απευθύνεται

Είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε:

  • Στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων,
  • Ελεύθερους επαγγελματίες,
  • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης,
  • Επιθεωρητές Περιβάλλοντος,
  • Φοιτητές, ανέργους και στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σκοπός

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:

  • Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001:15
  • Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου
  • Τις απαιτούμενες γνώσεις για την οργάνωση και διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με ιδιαίτερη ανάλυση των μεθόδων διενέργειας επιθεώρησης
     

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:15 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης. Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο την διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Διαχείριση
Παρουσίαση των προτύπων, κατηγοριών συστημάτων, της διαδικασίας πιστοποίησης μιας εταιρείας και των βασικών εννοιών της περιβαλλοντικής επίδοσης.

2. Απαιτήσεις Προτύπου ISO 14001:2015
Αναλύονται όλες οι παράγραφοι του προτύπου, και παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα οι πρακτικές για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

3. Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής
Σε κάθε κεφάλαιο ανάλυσης απαιτήσεων του προτύπου γίνεται πραγματικός σχεδιασμός του κάθε μέρους του συστήματος (πχ Πολιτική, Διαδικασίες, Δείκτες, Έντυπα, κτλ), έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να έχει υλοποιηθεί ο Σχεδιασμός ενός άρτιου Συστήματος Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης.

4. Έξυπνοι τρόποι εφαρμογής
Παρουσιάζονται παραδείγματα εναλλακτικών προτάσεων για την δημιουργία των απαιτούμενων αρχείων βάσει των απαιτήσεων του προτύπου.

5. Επιθεωρήσεις
Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι επιθεωρήσεων. Παρουσίαση του Συστήματος Διαπίστευσης στην Ελλάδα.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 16 ώρες

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
ISO 14001:15 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Environmental Management Systems

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.