Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

Διοίκηση Έργων (Project Management)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, ιδιωτικού τομέα αλλά και δημοσίους υπαλλήλους που ασχολούνται με την οργάνωση και τη διοίκηση έργων.

ΣΚΟΠΟΣ

O σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταστήσει τους συµµετέχοντες ικανούς να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να ελέγχουν αποτελεσµατικά, ένα οποιοδήποτε έργο, είτε αυτό αφορά τον τεχνικό τομέα, είτε τις υπηρεσίες.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:
• Να παρουσιάσει τις οµάδες και τις γνωστικές περιοχές διεργασιών που µπορεί να εφαρµόσει ένας οργανισµός και ένας διοικητής έργου, για να πετύχει τους στόχους του.
• Να παρουσιάσει τις τεχνικές και τα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από αυτές τις διεργασίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Γενικές Αρχές Διοίκησης
• Στρατηγικές Έργου
• Ανάλυση Επιχειρηματικότητας
• Αρχές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
• Διαχείριση Έργου
• Χρονικός Προγραμματισμός Έργου
• Προγραμματισμός Πόρων Έργου
• Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Έργων
• Η Διοίκηση Έργου από την Επιχειρηματική Πλευρά

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα:
Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:
• Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
• Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
• Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
• Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
• Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Εκπαιδευτικό Υλικό:
• Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF)
• Αρχείο παρουσιάσεων (μορφή PDF)
• Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
• Βιωματικές / διαδραστικές ασκήσεις

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας