Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Στοιχεία Μηχανών / Αντλίες

Ο ρόλος του εργοδηγού στην Ασφάλεια Εργασίας

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Στοιχεία Μηχανών / Αντλίες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε εργοδηγούς, αρχιεργοδηγούς, εργοδηγούς παραγωγής, προϊσταμένους τμημάτων, καθώς και τεχνικούς ασφαλείας και υπεύθυνους ποιότητας.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να γνωρίζουν τις βασικές αρχές διαχείρισης του προσωπικού, το ρόλο και τα βασικά καθήκοντα του εργοδηγού σε θέματα ασφάλειας, καθώς και το συντονισμό των ομάδων εργαζομένων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

o Ο ρόλος και τα καθήκοντα του εργοδηγού στα πλαίσια της ασφάλειας
o Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην ασφάλεια εργασίας
o Ο εργοδηγός ως υπεύθυνος της ομάδας εργαζομένων
o Νοοτροπία της ομάδας
o Πολιτική της εταιρείας και κανονισμός ασφάλειας
o Καθορισμός στόχων του τμήματος και ατομικών στόχων εργαζομένων
o Ο ρόλος του εργοδηγού ως συντονιστού ομάδος εργαζομένων :καθορισμός στόχων, εκπαίδευση, παρακίνηση, μέτρηση αποτελεσμάτων, επιβράβευση
o Χειρισμός αντιθέσεων – αντιρρήσεων από τον εργοδηγό
• Ο ρόλος στα πλαίσια της πρόληψης
o Απέναντι στην εργασία
o Απέναντι στον άνθρωπο
o Ο κανονισμός εργασίας και η νομοθεσία
• Εντολές για εκτέλεση εργασίας
o Βασικές αρχές
o Σημασία της ακριβολογίας
o Προσωπικό παράδειγμα
• Τάξη και καθαριότητα
o Η σημασία τους στην ασφάλεια
o Τεχνικές και εργαλεία επίτευξης τους
• Υποδοχή νεοπροσληφθέντος και ένταξη του στην ομάδα εργασίας
• Βήματα επίλυσης προβλήματος ασφάλειας
o Παρατήρηση – Σκέψη
o Απόφαση – δράση – επιλογή λύσεων
• Εντολές ασφάλειας
o Σκοπός – εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας
o Παρακολούθηση/ έλεγχος
o Αποτίμηση « αποκλίσεων» από τα μέτρα ασφάλειας
o Ασφάλεια και προγραμματισμός εργασίας
• Έρευνα μετά το ατύχημα
o Ο ρόλος του εργοδηγού στην έρευνα
o Κύρια σημεία της έρευνας

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας