Κατηγορία:
Πωλήσεις & Marketing, Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία, Marketing

Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα του σώματος

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
FUTURE BUSINESS SCHOOL

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πωλήσεις & Marketing, Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία, Marketing

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της επικοινωνίας, να εξετάσουν τα μοντέλα εφαρμογής της, να οξύνουν την αποκωδικοποίησή της καθώς και να εξελίξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: να διασαφηνίσει τι είναι επικοινωνία, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν το πλαίσιο και την δυναμική της επικοινωνίας στο χώρο εργασίας, να τους εμπνεύσει να αναπτύξουν καλύτερα τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους (τόσο ως ακροατές όσο και ως ομιλητές), να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την γλώσσα του σώματος και τα παραγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας, να προτείνει τεχνικές για αποτελεσματική επικοινωνία σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

• Η Τέχνη Της Ανθρώπινης Επικοινωνίας
• Κατανοώντας την επικοινωνία μας με τους άλλους
• Τα συγκοινωνούντα επικοινωνιακά δοχεία, αναγνώριση του ανθρώπινου χαρακτήρα
• Ανάλυση των βημάτων της επικοινωνιακής διαδικασίας
• Τα κίνητρα, η θεωρία και ο ρόλος τους
• Οι στόχοι και η διαδικασία της επίτευξης
• Τα επικοινωνιακά εμπόδια και προτεινόμενες πρακτικές αντιμετώπισης
• Ο ρόλος των συναισθημάτων
• Η ενδοεταιρική επικοινωνία
• Η σημασία της ενδοεταιρικής επικοινωνίας για την ανάπτυξη του οργανισμού
• Η χάραξη των ορίων
• Case Study: Η Επικοινωνία με τα άλλα τμήματα-Αξιολόγηση της συνεργασίας μας με τα άλλα τμήματα
• Η δύναμη της λεκτικής επικοινωνίας
• Το μήνυμα (πομπός-δέκτης)
• Η αξιολόγηση του μηνύματος
• Η αντίληψη
• Οι λέξεις έχουν δύναμη
• Η τέχνη του ακούειν

Η μη λεκτική επικοινωνία
• Η γλώσσα του σώματος (paralinguistics)
• Ο ρόλος της στην επικοινωνία
• Τα στοιχεία που συνθέτουν την γλώσσα του σώματος
• Οι στάσεις του σώματος κατά την επικοινωνία μας με τους άλλους
• Το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια
• Οι εκφράσεις μας, το πρόσωπο και τα μάτια
• Η φυσική απόσταση που κρατάμε από τους άλλους
• Η επιτυχημένη παρουσίαση των υπηρεσιών μας και η χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας
• Οι κίνδυνοι από την παρερμηνεία της γλώσσας του σώματος

Η επαγγελματική συμπεριφορά
• Η συμπεριφορά του επιτυχημένου επαγγελματία
• Τα ατομικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και η ανάπτυξή τους
• Οι αναγκαίες δεξιότητες της διαπροσωπικής επικοινωνίας
• Η στρατηγική της επικοινωνίας (strategic communication plan)
• Οι επικοινωνιακές απαιτήσεις στον επαγγελματικό χώρο
• Οι 4 τύποι επικοινωνίας (Μοντέλο DISC)
• Ανάλυση των 4 τύπων
• Η Θεωρία Χ και Ψ
• Τα κίνητρα και η Θεωρία της προσδοκίας
• Οι παράγοντες υγιεινής του Hertzberg και ο ρόλος της πυραμίδας του Maslow

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια Σεμιναρίου: 16 ώρες

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24%
Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,24% του ΛΑΕΚ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας