Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Προγραμματισμός Παραγωγής / Κοστολόγηση

Οργάνωση και Διοίκηση της Παραγωγής (Production Management)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Προγραμματισμός Παραγωγής / Κοστολόγηση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται βασικά σε Προϊσταμένους Παραγωγής ή των τμημάτων της όμως είναι χρήσιμο και για Προϊσταμένους άλλων τμημάτων.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες να ευαισθητοποιηθούν στις αρχές αποτελεσματικής διοίκησης των ομάδων στην Παραγωγή. Μετά το τέλος του σεμιναρίου να γνωρίζουν και να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν ορθές πρακτικές σχεδιασμού και διαχείρισης της Παραγωγής αποτελεσματικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
Εισαγωγικά Θέματα:
• Η παραγωγική λειτουργία στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και σε σχέση με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αναγνώριση σταθερού και μεταβλητού κόστους.
• Ο στρατηγικός σχεδιασμός και το μακροχρόνιο όραμα. Αναγνώριση ευκαιριών και απειλών, αδύνατων και δυνατών σημείων (SWOT analysis)
Κύριοι Θεματικοί άξονες:
• Επισκόπηση παραγωγικών διαδικασιών
• Σχεδιασμός της παραγωγής βάσει διαθέσιμων πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται η αποστολή της Παραγωγής μέσω αρμονικής σχέσης με το εξωτερικό περιβάλλον.
• Κατηγορίες παραγωγικών γραμμών. Διάκριση διαφόρων μοντέλων παραγωγικής διαδικασίας και ιδιαίτεροι τρόποι άσκησης ελέγχου ανά περίπτωση.
• Εξισορρόπηση γραμμών παραγωγής (προβλήματα – καλές πρακτικές)
• Παραγωγή κατά παρτίδες
• Η εφοδιαστική αλυσίδα
• Διοίκηση αποθεμάτων. Έλεγχος και διαχείριση αποθεμάτων Α’ υλών, ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων. Η ουσία του MRP (MaterialRequirementProgramming).
• Πρόβλεψη ζήτησης
• Μεθοδολογίες και πρακτικές σχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας. Ηουσίατου MRP II (Manufacturing Resourses Programming). Τοσύστημα JIT (Just In Time). Η φιλοσοφία της Λιτής Παραγωγής (LeanΜanufacturing) και το σύστημα συνεχούς βελτίωσης KAIZEN.
• Εισαγωγή στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (TQM). Ο ορισμός της ποιότητας. Έλεγχος, Διασφάλιση και Διαχείριση της ποιότητας. Ο οργανισμός σε διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.
• Η διαχείριση της αλλαγής. Δυνάμεις που αντιστρατεύονται την αλλαγή και πως θα καμφθούν.
• Προγραμματισμός πόρων της Επιχείρησης (EnterpriseResourcePlanning: ERP) και παρακολούθηση μέσω λογισμικού. Η σχέση της παραγωγικής διαδικασίας με την ευρύτερη αποστολή της επιχείρησης και πώς αυτό μπορεί να ελέγχεται μέσα από ένα συνολικό Σύστημα.
• Διαχείρισηέργου (Project management). Κρίσιμηδιαδρομή (critical path). Συνοπτική αναφορά στις αρχές και πρακτικές διαχείρισης και ελέγχου ενός έργου. Αξιολόγηση επένδυσης με τεχνοοικονομικά κριτήρια.
• Πώς να θέτουμε αντικειμενικούς σκοπούς και μετρήσιμους στόχους. Έλεγχος εκπλήρωσης.
• Ανάλυση Εργασίας
• Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη διοίκηση. Η λειτουργία της ομάδας και ζητήματα επικοινωνίας. Αξιολόγηση και ανταμοιβή. Προσόντα και δεξιότητες. Προπόνηση (Coaching) και παρακίνηση ομάδας.
• Ανάπτυξη της παραγωγικότητας

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας