Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού τομέα συντήρησης και παραγωγής.

Σκοπός

Στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από την παθολογία, τις μεθόδους ελέγχου και τις θεραπείες πάνω σε κοινά ηλεκτρομηχανολογικά εξαρτήματα που συναντιόνται στη βιομηχανία. Να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για τη σημασία της λίπανσης στην καλή κατάσταση του εξοπλισμού και θα διαθέτουν βασικές γνώσεις γύρω από τα κοινής χρήσης λιπαντικά και τις μεθόδους και πρακτικές λίπανσης. Να ενημερωθούν για τα καθιερωμένα πρότυπα οργάνωσης του τομέα Συντήρησης και έτσι θα μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο οργάνωσης και να θέσουν στόχους βελτίωσης. Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόμενους στην εφαρμογή μεθόδων συντήρησης που προλαμβάνουν τις αστοχίες εξοπλισμού.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Γενικά περί Συντήρησης. H αναγκαιότητα της συντήρησης. Έννοιες, ορισμοί.
 • Σχέση συντήρησης - παραγωγής
 • Φθορά και βλάβη μηχανής
 • Τύποι συντήρησης: Διορθωτική, Προληπτική, Προβλεπτική - Βάσει κατάστασης. Κόστος διορθωτικής συντήρησης - προϋποθέσεις
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση της συντήρησης
 • Διαγνωστικές μέθοδοι στην υπηρεσία της συντήρησης.
 • Προληπτική Συντήρηση: Σύνταξη και εφαρμογή προγράμματος προληπτικής συντήρησης. Επιλογή εξοπλισμού που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης. Τεχνικά στοιχεία
 • παραμέτρων που ελέγχουμε. Λίστες δραστηριοτήτων. Προγραμματισμένη αντικατάσταση εξαρτημάτων. Περιοδικότητα-Χρονικός προσδιορισμός ελέγχων
 • Προβλεπτική συντήρηση-Συντήρηση βάσει κατάστασης: Κατηγορίες βλαβών. Δυναμική παρακολούθηση (condition monitoring). Μέθοδοι. Ανάπτυξη συστήματος προβλεπτικής συντήρησης.
 • Διάγνωση κατά την λειτουργία
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας
 • Παθολογία των ρουλεμάν. Βλάβες, αίτια βλαβών και πρόληψή τους.
 • Κίνηση και μετάδοση κίνησης: Διάφορες διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, καλές πρακτικές τοποθέτησης, έλεγχος
 • Λίπανση και λιπαντικά. Οργάνωση προγράμματος λίπανσης
 • Μελέτες περίπτωσης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.