Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Τεχνολογία & Συντήρηση Ηλεκτρικών Κινητήρων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σκοπός

Η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ό,τι αφορά τις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων, τις μεθόδους εκκίνησης αυτών, καθώς και τα βασικά στοιχεία συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. 

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενο του προγράμματος
Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες
• Δομή, λειτουργία, εγκατάσταση
• Κανόνες καλωδίωσης ηλεκτρικών κινητήρων. Προστασίες
Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες
• Αρχές λειτουργίας, ροπή, ισχύς, χαρακτηριστικές λειτουργίας
• Δομή ασύγχρονων κινητήρων:
• Κλασικά συστήματα εκκίνησης ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα: κυκλώματα ισχύος και βοηθητικά
• Ηλεκτρονική οδήγηση ασύγχρονων κινητήρων
• Soft Starters, AC drives
• Ανεύρεση βλαβών – έλεγχος κατάστασης / συντήρηση (εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια)
• Πρακτικές ασκήσεις
Κινητήρες συνεχούς ρεύματος
• Αρχές λειτουργίας, ροπή, ισχύς, χαρακτηριστικές λειτουργίας
• Δομή κινητήρων συνεχούς ρεύματος: ανεύρεση βλαβών - συντήρηση
• Είδη κινητήρων συνεχούς ρεύματος: χαρακτηριστικές λειτουργίας
• Συνδεσμολογίες κυκλωμάτων ισχύος και βοηθητικά
• Ηλεκτρονική οδήγηση κινητήρων συνεχούς ρεύματος
• Ανεύρεση βλαβών – έλεγχος κατάστασης / συντήρηση (εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια)
• Πρακτικές ασκήσεις

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.