Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ - PED

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Συντήρηση, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Τεχνίτες οι οποίοι ασχολούνται με δοχεία πίεσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τον έλεγχο, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δοχείων πίεσης.
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται λόγοι αστοχιών των δοχείων πίεσης και παρουσιάζονται μέθοδοι ελέγχου και επιθεώρησης. Επίσης καλύπτεται η εκτίμηση κινδύνου στη λειτουργία των δοχείων πίεσης και γίνεται αναφορά -ανάλυση των εθνικών κανονισμών και διεθνών προτύπων για τον περιοδικό έλεγχο και την πιστοποίηση των δοχείων πίεσης

Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται:
• Απλά Δοχεία Πίεσης - Εξοπλισμός υπό πίεση (ταξινόμηση εξοπλισμού, δοχεία, σωληνώσεις, εξαρτήματα ασφάλειας, εξαρτήματα υπό πίεση, απαιτήσεις ασφάλειας εξοπλισμού, σχεδιασμός, δοκιμές-έλεγχοι-συχνότητα επανελέγχων)
• Έλεγχος Συγκολλήσεων Δοχείων για διεισδυτικά υγρά και μαγνητικά σωματίδια (διαδικασία πιστοποίησης, εξέταση τύπου, δήλωση πιστότητας, πιστοποιητικό καταλληλότητας)
• Ατμολέβητες (υλικά κατασκευής, έλεγχος και δοκιμασίες, συστήματα ασφάλειας, υδραυλικές δοκιμές, πιστοποιητικό καταλληλότητας)
• Γενικά για το υγραέριο (χαρακτηριστικά, δεξαμενές υγραερίου, συντήρηση και έλεγχος δεξαμενών)
• Φυσικό Αέριο - Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (χαρακτηριστικά, εξόρυξη-αποθήκευση-διανομή, χρήση στους ατμολέβητες, δεξαμενές φυσικού αερίου)
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει βασική γνώση όσον αφορά στις απαιτήσεις σχετικά με τα δοχεία πίεσης και τις βασικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον Εξοπλισμό υπό Πίεση (97/23/ΕΚ - PED), με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 16289/330/1999 (ΦΕΚΒ’987/27.05.1999).

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TÜV AUSTRIA ACADEMY

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας