Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΕΚ 1186Β/25.08.2003

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Μηχανικούς Ασφαλείας, Τεχνικούς Συντήρησης, εγκαταστάτες, συντηρητές, χειριστές, επιθεωρητές και λειτουργούς Ανυψωτικών Μηχανημάτων καθώς και ανεξάρτητους μηχανικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στις προδιαγραφές ελέγχου και ασφαλείας Ανυψωτικών Μηχανημάτων καθώς και δημόσιους λειτουργούς επιφορτισμένους με τον έλεγχο και την επαλήθευση Ανυψωτικών.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στην Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, όπως αναφέρεται στην Υ.Α.15085/593 (ΦΕΚ1186Β/25 8-2003).

Παρουσιάζονται και αναλύονται:

 • Όλοι οι τύποι ανυψωτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου (ΙΡΑ. 15085)
 • Κατηγορίες ως προς την επικινδυνότητα
 • Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων
 • Σημεία που ελέγχονται κατά την επιθεώρηση
 • Προληπτική και προγραμματισμένη συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών
 • Στοιχεία Μηχανολογίας (συγκολλήσεις, συρματόσχοινα, ρουλεμάν κ.λπ.)
 • Πιστοποιητικά Καταλληλότητας
 • Ισχύουσα νομοθεσία
 • Μεθοδολογία επιθεώρησης όλων των τύπων Ανυψωτικών (Γερανογέφυρες, Κινητοί Γερανοί, Περονοφόρα, Αντλίες Σκυροδέματος, Καλαθοφόρα, Αλυσοβαρούλκα κ.α.)
 • Εξοπλισμός αρτάνης (συρματόσχοινα, σχοινιά, αλυσίδες, κρίκοι, κ.α.)
 • Παραδείγματα αστοχιών

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 5 ημέρες
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 100 ώρες και απαρτίζεται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Μετά το τέλος του θεωρητικού μέρους και την ολοκλήρωση γραπτών εξετάσεων ακολουθεί πρακτική άσκηση (έλεγχοι σε όλους τους τύπους μηχανημάτων)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιθεωρητή με πιστοποίηση TUV AUSTRIA ACADEMY.

Δίδεται επιπλέον Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

H TÜV AUSTRIA Academy υλοποιεί τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των εκπαιδευομένων και των εισηγητών της, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας.

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.