Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Λειτουργία και συντήρηση δικτύων φυσικού αερίου βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών εγκαταστάσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ
17/10/2023 έως 19/10/2023
20 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με την Μηχανολογική συντήρηση και λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών (π.χ. ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.λ.π.) εγκαταστάσεων.

Σκοπός

Η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην ασφάλεια, την λειτουργία και την συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Το πρόγραμμα καλύπτει τις απαιτήσεις της υποχρεωτικής επιμόρφωσης του προσωπικού, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας (ΦΕΚ 236Β/1997 και ΦΕΚ 976Β/2012).

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Έννοιες, Ορισμοί, Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου (ΦΑ)
• Καύση Φυσικού Αερίου
• Σύντομη περιγραφή Συστήματος μεταφοράς – κατανομής – διανομής ΦΑ
• Κανονισμός συντήρησης εσωτερικών βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών εγκαταστάσεων
- Όδευση
- Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
- Συνδέσεις σωλήνων (συγκολλήσεις, λυόμενες συνδέσεις)
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Βάνες δικτύου
- Αερισμός χώρων
- Διατάξεις υποβιβασμού πίεσης – ασφαλιστικές διατάξεις (gas-train)
- Καυστήρες / Λέβητες - Παραγωγικός Εξοπλισμός
• Ασφάλεια
- Ανάφλεξη ΦΑ
- Ανιχνευτές αερίου
• Λειτουργία δικτύου
- Τροφοδότηση με αέριο (gas - in)
- Καθαρισμός δικτύου (gas - free)
- Χειρισμοί βανών
- Μέτρηση ποσοτήτων ΦΑ
• Συντήρηση δικτύου
- Έλεγχος δικτύου (διαρροές – διαβρώσεις)
- Έλεγχος λειτουργίας βανών
- Έλεγχος καλής λειτουργίας ρυθμιστικών και ασφαλιστικών διατάξεων
• Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης/φωτιά
- Διαρροή χωρίς φωτιά
- Πυρκαγιά πλησίον της εγκατάστασης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.