Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων και λεβητών

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνίτες συντήρησης καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων στη βιομηχανία, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες συντηρητές καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων...

Σκοπός

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις μεθόδους συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης υγρών και αερίων καυσίμων καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Θα εξοικειωθούν επίσης με τους περιοδικούς ελέγχους και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στους λέβητες και στους καυστήρες όπως και με τα δομικά στοιχεία αυτών. Τέλος θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τα ειδικά εξαρτήματα του λεβητοστασίου και θα μάθουν να επιλέγουν καυστήρα και λέβητα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Καυστήρες υγρών καυσίμων - Γενικά
 • Είδη καυστήρων
 • Μονάδες μέτρησης (πίεση, θερμοκρασία, θερμότητα)
 • Θερμογόνος δύναμη καυσίμων
 • Καύση ατελής - τελεία (συνέπειες)
 • Ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου στον καυστήρα διασκορπισμού
  • Τροφοδοσία αντλίας καυσίμου
  • Καθαρισμός φίλτρου αντλίας
  • Απαιτούμενα υλικά - εξαρτήματα - εργαλεία
 • Ρύθμιση των ηλεκτροδίων ανάφλεξης του καυστήρα
 • Μετασχηματιστής - αυτόματος (ρελέ) - ηλεκτρόδια
 • Λειτουργία συστήματος σπινθηροδότησης
 • Χρόνος προανάφλεξης
 • Χρόνος ασφάλειας
 • Απαιτούμενα υλικά - εξαρτήματα - εργαλεία
 • Αντικατάσταση μπεκ
 • Μέρη του ακροφύσιου μπεκ
 • Παροχή μπεκ σε διάφορες πιέσεις
 • Εκλογή μπεκ καυστήρα
 • Απαιτούμενα υλικά - εξαρτήματα - εργαλεία
 • Αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου
 • Έλεγχος και αντικατάσταση μετασχηματιστή του καυστήρα
 • Διάγνωση βλαβών, αιτίες και επιδιόρθωση καυστήρων πετρελαίου
 • Λέβητες τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Είδη λεβήτων - κριτήρια επιλογής λέβητα
 • Συντήρηση λεβήτων
 • Εργασίες συντήρησης λεβητοστάσιων
 • Κυκλοφορητές - τεχνολογία - βλάβες -ρύθμιση
 • Βάνες και εξαρτήματα δικτύου - βλάβες αντικατάσταση
 • Δίκτυο σωληνώσεων ( διαρροές - μόνωση - βλάβες

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

 • Είδη, κατηγορίες καυστήρων αερίου
 • Δομικά στοιχεία και λειτουργία
 • Έλεγχοι ορθής λειτουργίας
  • Πριν την εκκίνηση
  • Στην εκκίνηση
 • Ρύθμιση του «multi - block»
  • Ρύθμιση πίεσης
  • Ρύθμιση παροχής
  • Ρύθμιση επιτηρητή πίεσης - αερίου
  • Ρύθμιση επιτηρητή πίεσης - αέρα
  • Έλεγχος ρεύματος ιονισμού
  • Ρύθμιση αέρα καύσης
  • Ρύθμιση φλογοκεφαλής - στροβιλιστήρα
 • Βαλβίδες
  • Είδη και κατηγορίες
 • Βλάβες καυστήρων αερίου και αντιμετώπιση αυτών
 • Λέβητες αερίου
  • Είδη, κατηγορίες
  • Συντήρηση και καθαρισμός

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.