Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Ψυκτικά Ρευστά & Περιβάλλον

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Skills Hub
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια

Εισηγητής

Θα ανακοινωθεί

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Τεχνικούς επίβλεψης, συντήρησης και επισκευής μονάδων ψύξης -κλιματισμού
  • Τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων που με τη συνεργασία τους εγκαθίσταται, λειτουργεί και συντηρείται μια μονάδα κλιματισμού (ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανοτεχνίτες, κ.α.)

Σκοπός

Τι θα Μάθω
Στο σεμινάριο θα ασχοληθείτε με το φαινόμενο της τρύπας του όζοντος και του θερμοκηπίου και τους δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με αυτά, με τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών από τη χρήση ψυκτικών μέσων και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θα διευρύνετε τις γνώσεις σας προς την κατεύθυνση εφαρμογής περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών στη διαχείριση ψυκτικών ουσιών και θα προετοιμαστείτε για τη συμμετοχή σας στην εξέταση πιστοποίησης, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις που σας καθιστούν ως έναν αξιόπιστο και ανταγωνιστικό επαγγελματία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι νέες τάσεις & οι κανονισμοί για την ορθή διαχείριση ψυκτικών μέσων

Τα ψυκτικά ρευστά αποτελούν τον φορέα ενέργειας στις ψυκτικές-κλιματιστικές εγκαταστάσεις, όμως η παρασκευή τους έχει απαγορευτεί λόγω της συμβολής τους στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος και έχουν αντικατασταθεί με άλλα, μη χλωριούχα. Η γνώση του αντίκτυπου των ψυκτικών ρευστών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον επαγγελματία ψυκτικό και την τεχνική του πληρότητα και η ορθή διαχείρισή τους πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα, ώστε να ελαχιστοποιείται η διαφυγή τους στο περιβάλλον. Με γνώμονα τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, στο σεμινάριο θα ενημερωθείτε για τις ισχύουσες τάσεις και θα μάθετε να διαχειρίζεστε κατάλληλα τα φθοριούχα αέρια.

Θεματολογία

  • Ιδιότητες και κατηγορίες ψυκτικών μέσων
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ψυκτικών υγρών (τρύπα του όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου)
  • Δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ψυκτικών ρευστών (GWP, ODP,κ.α.)
  • Ευρωπαϊκοί κανονισμοί (ΕΚ) 2037/2000, 842/2006, 303/2008, 517/2014, 2067/2015
  • Σταδιακή μείωση των φθοριούχων ψυκτικών αερίων και αντικατάσταση με νέα. Τάσεις της αγοράς.
  • Άδειες – Πιστοποιήσεις – Εφαρμογή Νομοθεσίας και Ε.Κ.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 1 εβδομάδα, 5 ώρες

Χρονοδιάγραμμα Ανά Εβδομάδα
Ημέρα: 2 φορές την εβδομάδα
Ώρα: 18:00 - 21:00 (ενδεικτικά)

Πιστοποίηση
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και της διαδικασίας εξέτασης που ακολουθεί, λαμβάνετε πιστοποίηση - βεβαίωση επάρκειας Διαχείρισης Φθοριούχων Αερίων μέσω Κυπριακού Δημοσίου.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή