Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Smart Home & IoT

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Skills Hub
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια

Εισηγητής

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Μηχανικός Ρομποτικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Καθηγητής Ηλεκτρολογίας, Μηχανοτρονικής, Η/Υ & Δικτύων, με σπουδές BSc (HONS) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ στο University of Salford και MBA από το Cranfield School of Management, Cranfield University στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δραστηριοποιηθεί σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Ξεκίνησε με σπουδές κι ενασχόληση ως Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων πριν μεταβεί στο εξωτερικό για έρευνα και ανάπτυξη σε εξειδικευμένους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας, όπως η ανάπτυξη τεχνολογίας για θέματα ασφάλειας και πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση πυρηνικής ενέργειας, ρομποτικές εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, η ανάπτυξη ηλεκτροχημικών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οικονομικά ζητήματα καινοτομίας κι έρευνας για βιομηχανίες, καθώς και την ανάπτυξη ιατρικής τεχνολογίας για διάγνωση και αξιολόγηση πνευμονοπαθειών. Επίσης, έχει δραστηριοποιηθεί στη μελέτη προδιαγραφών λειτουργίας και ασφάλειας, την υλοποίηση, διαχείριση και υποστήριξη ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, Η/Υ και δικτύων επικοινωνιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Αυτοματισμών
 • Ηλεκτρονικούς & Μηχανολόγους Μηχανικούς.
 • Μηχανικούς Πληροφορικής
 • Στελέχη εταιρειών τεχνικών τμημάτων, τμημάτων Logistics, συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και υποδομών
 • Στελέχη Πληροφορικής που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα αντικείμενο υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας

Σκοπός

Τι θα Μάθω
Θα μάθετε τις τελευταίες τάσεις στον πλήρη σχεδιασμό, τη μελέτη και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοματισμού Smart Home, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της Πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, θα εκπαιδευτείτε στην επέκταση τέτοιου τύπου συστημάτων σε επίπεδο Smart Building & Smart City μέσα από τις νέες τεχνολογίες του IoT, κατανοώντας τη χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματά τους στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων, της βιομηχανίας, των μεταφορών, της υγείας, των υποδομών, της παρακολούθησης και του ελέγχου εγκαταστάσεων

Περιγραφή σεμιναρίου

Έξυπνο Σπίτι, Smart Cities και ΙοΤ gadgets: τα πάντα για τον οικιακό & επιχειρησιακό αυτοματισμό

Τα smart home gadgets ανθίζουν και φέρνουν τον αυτοματισμό στο σπίτι σε έναν κόσμο όπου η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια. Το IoT φέρνει την επανάσταση σε πολλούς επιχειρησιακούς κλάδους και τα στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό αυτοματισμών πρέπει να είναι ενήμερα των εξελίξεων. Στο σεμινάριο θα κατανοήσετε σε βάθος την τεχνολογία smart home [gadgets, οικιακές συσκευές με ασύρματη συνδεσιμότητα και μεταξύ τους επικοινωνία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξατομικευμένες υπηρεσίες], τον έλεγχο συσκευών μέσα από «έξυπνους» αυτοματισμούς με δυνατότητα εξ αποστάσεως χειρισμού, τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος. Θα γνωρίσετε την παγκόσμια τεχνολογία IoT και τις ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές της σε επίπεδο κτιρίου, πόλης (Smart Cities), βιομηχανίας, μεταφορών, υποδομών.

Θεματολογία

 • Smart Home
 • Κεντρικός ελεγκτής αυτοματισμού - Έλεγχος φωτισμού
 • Κεντρικό σύστημα συναγερμού - Έλεγχος παραβίασης χώρου
 • Έλεγχος φωτιάς, διαρροής αεριού και νερού
 • Σύστημα παρακολούθησης από κάμερες – Τηλε-επιτήρηση
 • Κεντρικό σύστημα θέρμανσης & ψύξης
 • Κεντρικό σύστημα διανομής εικόνας και ήχου
 • Σύστημα ποτίσματος - Έλεγχος ζεστού νερού
 • Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών
 • Εισαγωγή στo Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things - ΙoΤ)
 • Τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
 • Αυτοματοποίηση και Βιομηχανική Παραγωγή
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Στρατηγικές για Επιχειρήσεις
 • Eπίπεδα Αρχιτεκτονικής ΙoΤ
 • Τεχνολογία ΙoΤ και Αισθητήρες - Δίκτυα Αισθητήρων
 • RFID - Radio Frequency Identification
 • Εφαρμογές ΙoΤ
 • Έλεγχος Υποδομών

Πληροφορίες συμμετοχής

Τύπος Σεμιναρίου: Blended
Zoom & Σωτήρος Διός 1, Πειραιάς

Διάρκεια: 4 εβδομάδες, 40 ώρες

Χρονοδιάγραμμα Ανά Εβδομάδα
Ημέρα: 2 φορές την εβδομάδα
Ώρα: 16:00 - 21:00 (ενδεικτικά)

Πιστοποίηση
Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση (Basic) από την ΑCΤΑ.

Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την ΑCΤΑ [Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης].

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή