Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Έλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογική νομοθεσία στην πράξη

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργολήπτες ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης.

Σκοπός

Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία που τις διέπει, με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες. Να ενημερωθούν στο τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στις απαιτήσεις για την ασφαλή μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και έλεγχο των εγκαταστάσεων. Να γνωρίσουν τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, όπως η νέα κοινή Υπουργική Απόφαση για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος, η νέα Υπουργική Απόφαση για τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και να ευαισθητοποιηθούν στις υπευθυνότητες της ασφάλειας και των παραγωγικών ελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή, το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 • Βασικοί όροι και ορισμοί για την ηλεκτρική ασφάλεια και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 • Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο και ιδιαίτερα από την νέα ΚΥΑ για τις ΔΔΡ (RCDs).
 • Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νομοθεσία.
 • Νέα ηλεκτρολογικά υλικά που βελτιώνουν στην ηλεκτρική ασφάλεια, όπως διατάξεις εντοπισμού σφάλματος ηλεκτρικού τόξου (AFDDs), απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (SPDs).
 • Χώροι ή εγκαταστάσεις με ειδικές απαιτήσεις, περιπτώσεις εφαρμογών από την πράξη.
 • Η ισχύουσα νομοθεσία για τον κρατικό ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρολογικών εργασιών και ηλεκτρολόγων.
 • Οι απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 108 για τους ηλεκτρολόγους.
 • Έλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με πρακτική εφαρμογή συμπλήρωσης νομοθετημένων πρωτοκόλλων ελέγχου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Περιεκτική ανάλυση των οπτικών ελέγχων, πρακτικές δοκιμές και μετρήσεις με σύγχρονα όργανα, αξιολόγηση – καταγραφή αποτελεσμάτων σε πρωτόκολλα ελέγχων.
 • Ψηφιακές υπογραφές, ψηφιακή θεώρηση και ψηφιακή υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), νέες διαδικασίες.
 • Συμπεράσματα, ανακεφαλαίωση βασικών θεμάτων.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.