Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

ISO 22000:2018 – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO/Haccp/OHSAS

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Εισηγητής

Βασιλική Καζάζη, Αθανασία Δουκαλέτση, Γιάννης Μπαρράκος, Δημήτρης Γεωργαντέλης, Μαρία Φραγκιαδάκη, Γιώργος Μπένος, Γιάννης Σαρακατσιάνος, Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης, Ιωάννης Κακός

Σε ποιους απευθύνεται

- Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
- Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΑΤ
- Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίμων και Συντονιστές ομάδων HACCP
- Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Σκοπός

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την διενέργεια επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, καθώς και τα πρότυπα ISO 19011, ISO 22003 και ISO 17021, όπως αυτά εφαρμόζονται.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες της ασφάλειας τροφίμων που επιζητούν την κατανόηση των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον αποτελεσματική επιθεώρηση του προτύπου ISO 22000. Είναι απαραίτητη η γνώση των βασικών στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης, του κύκλου PDCA, των αρχών HACCP, της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000.

Είναι απαραίτητη η γνώση των βασικών στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης, του κύκλου PDCA, των αρχών HACCP, της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Στόχοι ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ΣΔΑΤ), και οφέλη που παρέχει στις επιχειρήσεις η διαρκής βελτίωση του.
  • Σχεδιασμός, διεξαγωγή, αναφορά και παρακολούθηση ενός ΣΔΑΤ σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 22000 και το πρότυπο ISO 19011.
  • Διαφορές μεταξύ των επιθεωρήσεων 1ου, 2ου και τρίτου μέρους.
  • Διαδικασία επιθεώρησης ΣΔΑΤ: καθορισμός στόχων επιθεώρησης, επιλογή ομάδας επιθεώρησης, έλεγχοι πρώτου και δευτέρου σταδίου, επιτόπια επιθεώρηση (προετοιμασία εγγράφων, διεξαγωγή συνεδριάσεων και συνεντεύξεων, συλλογή τεκμηρίων, έγγραφη αναφορά αποτελεσμάτων, καταληκτική συνάντηση).
  • Έλεγχος απαιτήσεων ΣΔΑΤ: (πεδίο εφαρμογής, κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, επαλήθευση της πολιτικής ασφάλειας τροφίμων, αξιολόγηση διαδικασιών, κινδύνων ασφάλειας τροφίμων και σχεδίου HACCP, ανασκοπήσεων διοίκησης και διαρκής βελτίωση.
  • Ευθύνες και αρμοδιότητες του Επικεφαλής Επιθεωρητή.

Πληροφορίες συμμετοχής

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου, υπάρχει 2ωρη γραπτή εξέταση, η επιτυχία της οποίας, σας οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικό CQI & IRCA Certified Course- provided by TÜV NORD CERT GmbH. Η γραπτή εξέταση, μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην ελληνική γλώσσα,  στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Κρήτη- Ιωάννινα- Ρόδος, κατά τις ώρες: 09:30 -17:00), είτε εξ αποστάσεως, στην αγγλική γλώσσα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Πτυχίο CQI & IRCA Certified Course- No 2027- provided by TÜV NORD CERT GmbH.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.