Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Diploma in Marketing & Customer Experience

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πωλήσεις & Marketing

Εισηγητής

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο του Μάρκετινγκ και μεγάλη διδακτική εμπειρία καθιστώντας το πρόγραμμα μοναδικό στην παροχή εξειδικευμένων και πρακτικών γνώσεων.

Σκοπός

Στόχος του Προγράμματος
Το Diploma in Marketing & Customer Experience αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη θεώρηση των δραστηριοτήτων, που διαχειρίζεται η λειτουργία του Μάρκετινγκ καθώς και ολόκληρη την αγοραστική διαδρομή ενός καταναλωτή, καταγράφοντας τη διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη.

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της λειτουργίας του Μάρκετινγκ και τη σημασία του στη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Να αναλύσουν το περιβάλλον του Μάρκετινγκ (Μικροπεριβάλλον και Μακροπεριβάλλον της επιχείρησης).
 • Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο το Μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη της ποιότητας και της αξίας των προϊόντων, των εμπορικών σημάτων και των υπηρεσιών.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Μάρκετινγκ
 • Να κατανοήσουν τις έννοιες της τμηματοποίησης, της στόχευσης και της τοποθέτησης
 • Να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και της αξίας των πελατών
 • Nα εστιάσουν στις βασικές στρατηγικές Digital Marketing για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους σημερινούς διαδικτυακούς πελάτες
 • Να προωθήσουν και να αυξήσουν τις πωλήσεις μέσω του σχεδιασμού και του συντονισμού των προωθητικών ενεργειών
 • Να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά και την αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών αγορών
 • Να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τύπων πελατών
 • Να κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η ψηφιακή τεχνολογία στην άριστη εμπειρία του πελάτη
 • Να κατανοήσουν το Customer Journey και τα σημεία επαφής με τον πελάτη
 • Να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη

Είδη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα:

 • Κατανόηση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης
 • Ακριβής σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αναλυτική Σκέψη
 • Επικοινωνία
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Δημιουργικότητα
 • Κριτική Σκέψη
 • Επίλυση προβλημάτων

 

Περιγραφή σεμιναρίου

Στη σημερινή ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά, είναι απαραίτητο κάθε επιχείρηση να αναπτύξει την καλύτερη γνώση για τους πελάτες της. Το Diploma In Marketing & Customer Experience του IST College έχει ως στόχο να παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση στο Μάρκετινγκ και καλύπτει σημαντικές πτυχές του όπως, ο σχεδιασμός Μάρκετινγκ, το διαδικτυακό Μάρκετινγκ, η προώθηση και η επικοινωνία Μάρκετινγκ, η διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Επίσης, θα διδαχθούν οι βασικές έννοιες της Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience) καθώς η εξαιρετική συνολική εμπειρία πελάτη είναι πάντα ο μεγάλος στόχος κάθε εταιρείας ή οργανισμού που επιδιώκει να δημιουργεί αποδοτικές σχέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Οφέλη Παρακολούθησης
Μέσα από τη σε βάθος κατανόηση του Marketing και του Customer Experience, θα αποκτήσετε τα εργαλεία και την επιχειρηματική νοοτροπία που χρειάζονται για να επιτύχετε στο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και τη δυνατότητα να ξεχωρίσετε εσείς και η εταιρεία σας πάνω από τους ανταγωνιστές σας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε:

 • Να κατανοήσετε το σύνολο των λειτουργιών, των διεργασιών και της εξέλιξης του Μάρκετινγκ
 • Να κατανοήσετε πως το περιβάλλον, μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική απόφαση του καταναλωτή
 • Να αναλύστε τα βασικά στοιχεία του μείγματος Μάρκετινγκ προϊόν, τιμολόγηση, προώθηση και κανάλια διανομής
 • Να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ και τις τεχνικές έρευνας Μάρκετινγκ μαθαίνοντας για τον ανταγωνισμό
 • Να κατανοήσετε τη δυναμική της συμπεριφοράς των αγοραστών τόσο σε επίπεδο καταναλωτή όσο και σε επίπεδο οργανισμού
 • Να γνωρίσετε πώς να τμηματοποιείτε την αγορά, ώστε οι προσπάθειες, να κατευθύνονται στους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες με τις μεγαλύτερες δυνατότητες κερδοφορίας
 • Να μάθετε τις τρέχουσες τάσεις και να εφαρμόσετε τις βέλτιστες πρακτικές στο ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Να κατανοήσετε τις προοπτικές και την ψυχολογία των πελατών και να επηρεάζετε τη λήψη αποφάσεων, ώστε να παρέχετε προσαρμοσμένα προϊόντα και υπηρεσίες
 • Να αποκτήσετε βαθιά κατανόηση της δύναμης της εμπειρίας του πελάτη
 • Να αποκτήσετε τα εργαλεία για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου προγράμματος αριστείας για την εμπειρία του πελάτη στην εταιρεία σας
 • Να βελτιώσετε την ικανοποίηση των πελατών
 • Να βελτιώσετε τη διατήρηση των πελατών
 • Να βελτιώσετε τις δυνατότητες για upselling και cross-selling

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Understanding Marketing
Έννοια και φιλοσοφία του Μάρκετινγκ (Definition)
Μίγμα Μάρκετινγκ (Marketing Mix: Product, Price, Place, Promotion)
Το Μάρκετινγκ στο Ψηφιακό Κόσμο (Modern Marketing: Traditional & Digital)
Το Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan)
Σχεδιασμός και Εκτέλεση Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Programmes)

Analysing the Marketing Environment
Το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ (Μicro / Macro Environment)
Έρευνα Αγοράς (Market Research Methods)
Περιβάλλον Ανταγωνισμού (Competitive Landscape)
Στρατηγικά Μοντέλα (Strategic Models: SWOT, PESTLE)

Strategic Marketing
Διαφορές Στρατηγικών Τακτικών Μάρκετινγκ (Strategy vs Tactics)
Τμηματοποίηση (Segmentation)
Στόχευση (Targeting)
Tοποθέτηση (Positioning)
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα (Competitive Advantage & Κey Strategies)

Understanding Customer Profiling & Experience
Προφίλ Πελατών (Personas)
Πρόταση Αξίας (Value Proposition)
Μήνυμα & Επικοινωνία (Key Messaging)
Branding

Customer Experience
Κατανοώντας τα οφέλη της Εμπειρίας Πελάτη (CX Framework)
Xαρτογράφηση Διαδρομής Πελατών (Customer Journey)
CX στον ψηφιακό κόσμο (Digital Customer Experience)
Τα τέσσερα στάδια της CX Αριστείας

Understanding Sales and Marketing in Organizations
B2B Marketing
Trade Marketing
International Marketing
Account-based Marketing
Σύνδεση Πωλήσεων & Μάρκετινγκ (Integration of Marketing & Sales)

Digital Marketing
Διαφήμιση & Επικοινωνία στον Ψηφιακό κόσμο (Digital Landscape – Digital Banding)
e-Commerce
Ψηφιακά Εργαλεία Μάρκετινγκ (Digital Marketing Tools)
Ψηφιακές Καμπάνιες (Digital Marketing Campaigns)
Social Media Marketing

Go-to-market Strategy
Κανάλια Διανομής & Επικοινωνίας (Marketing Channels)
Στρατηγική Τιμολόγησης (Pricing Strategy)
Στρατηγική διανομής (Distribution Plan)
Σχέδιο Πωλήσεων και Ανάπτυξης (Business Development Plan)

Final Program Project
Για την απόκτηση του Διπλώματος είναι απαραίτητη η επιτυχής η υποβολή τελικής εργασίας (Final Program Project). Η εκπόνηση της τελικής εργασίας είναι το επιστέγασμα της συμμετοχής στο πρόγραμμα και αποτελεί μια πάρα πολύ δημιουργική διαδικασία καθώς οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν εστιασμένα την υπάρχουσα εμπειρία τους σε συνδυασμό με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά της διάρκεια του προγράμματος.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια Σπουδών
96 ώρες

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά

Πιστοποίηση
Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε και την Βεβαίωση Παρακολούθησης από το IST.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.