Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Αγγλικά

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κ.Δ.Β.Μ. SUCCESSCERT
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ξένες Γλώσσες

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πιστοποιητικό αγγλικών επιπέδου Β2 και C2 του Open College Network International είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ .

Τα προγράμματα είναι ταχύρρυθμα, υψηλής ποιότητας (40 ενότητες μαθημάτων) και περιλαμβάνουν παράδοση, εξέταση και αφομοίωση προς απόκτηση των αναγκαίων για το επίπεδο χρηστικών ικανοτήτων στο γραπτό και προφορικό λόγο.

Πληροφορίες συμμετοχής

 Τα τμήματα είναι ολιγομελή 5- 10 ατόμων προκειμένου να επιτευχθεί το υψηλότερο μαθησιακό αποτέλεσμα σε βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.