Κ.Δ.Β.Μ. SUCCESSCERT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Κων. Καραμανλή 84, 54644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2311 302555, 2311 244055
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Το Κ.Δ.Β.Μ SUCCESSCERT παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής.

Στόχος της εταιρίας Success Cert είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ουσιαστική γνώση. Για αυτό το λόγο όλες οι πιστοποιήσεις μας είναι αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ. Παράλληλα είμαστε βέβαιοι ότι οι σπουδαστές μας αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να ξεχωρίσουν στην σύγχρονη αγορά εργασίας.

Έτσι, όραμά μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες μας στις απαιτήσεις κάθε εποχής με αποτέλεσμα ο στόχος μας να εκπληρώνεται στο μέγιστο δυνατό. Τα μέσα, οι τρόποι και η στρατηγική που χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, εξασφαλίζουν την συνεχή αυτοβελτίωσή μας, με τα αποτελέσματα να φτάνουν το 100% στην επιτυχία των σπουδαστών μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.