Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Ιταλικά

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κ.Δ.Β.Μ. SUCCESSCERT
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ξένες Γλώσσες

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πιστοποιητικό ιταλικών επιπέδου Β2 και C2 P.L.l.D.A. (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ και καλύπτει τις ανάγκες κατανόησης των μαθητών ώστε να αποκτήσουν την γνώση” που απαιτεί το επίπεδο Β2 και C2.

Τα προγράμματα είναι ταχύρρυθμα, υψηλής ποιότητας, τα οποία περιλαμβάνουν παράδοση , εξέταση και αφομοίωση προς απόκτηση των αναγκαίων για το επίπεδο χρηστικών ικανοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή 5- 10 ατόμων προκειμένου να επιτευχθεί το υψηλότερο μαθησιακό αποτέλεσμα σε βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα.

Στους φοιτητές χορηγείται όλη η απαιτούμενη βιβλιογραφία καθώς διενεργούνται τεστ πριν από την τελική αξιολόγηση για την πιστοποίηση της γλώσσας.

Πληροφορίες συμμετοχής

 Η φοίτηση διαρκεί 60 ώρες.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.