Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Έργων - Project Management Fundamentals

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η κα. Ειρήνη Ανδριώτη, Project Coach, είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων (PMP) από το Project Management Institute (PMI) και Coach AC Accredited. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών. Το 2007, ίδρυσε και διευθύνει την Compass Services, επιχείρηση που αναλαμβάνει έργα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & αναδιοργάνωσης οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό και μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με τη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το ΝΠΙΔ Επάνοδος, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Δήμο της Αθήνας, κι άλλους φορείς, όπου από τη θέση του Project Coach παρακολουθεί την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς ή / και Εθνικούς πόρους. Είναι ενεργό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του ελληνικού Chapter του Project Management Institute.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν πολύ, λίγη ή καθόλου εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και επιθυμούν ν' οργανώσουν, δομήσουν, εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις τεχνικές τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν συστηματική, εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη άποψη για την οργάνωση, εκτέλεση και έλεγχο ενός έργου, να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τη μεθοδολογία διαχείρισης έργων, και να ενημερωθούν για τους τρόπους πρόβλεψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πότε ένα έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία? Ποια είναι η ενδεδειγμένη μεθοδολογία υλοποίησης που θα εξασφαλίσει αυτή την επιτυχία? Απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονται από το "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" PMBOK® του Project Management Institute.

Θεματολογία

 • Εισαγωγή – έννοιες κλειδιά
  • Αντίληψη του έργου (φυσικό αντικείμενο & στόχοι)
  • Εμπλεκόμενοι φορείς (εσωτερικοί & εξωτερικοί)
  • Κύκλος και διαδικασία διαχείρισης (waterfall vs agile)
 • Εκκίνηση του έργου
  • Διερεύνηση Απαιτήσεων
  • Καθορισμός στόχων, επαλήθευση, έλεγχος πορείας έργου
  • Σύνταξη και αξιοποίηση των απαραίτητων εγγράφων
 • Σχεδιασμός & Προγραμματισμός ενός έργου
  • Δομή και ανάλυση εργασιών
  • Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος
  • Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM), PERT, GANTT
  • Προσδιορισμός πόρων
  • Προσέγγιση δαπανών
 • Εκτίμηση κινδύνων
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός και επιλογή
  • Συγκρότηση ομάδας
  • Σχέδιο επικοινωνίας / διανομή πληροφοριών
 • Οριστικοποίηση Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Project Management Plan)
 • Εκτέλεση / Υλοποίηση του έργου
 • Διοίκηση Ποιότητας
  • Έλεγχος / Διαχείριση / Διασφάλιση ποιότητας
 • Παρακολούθηση & έλεγχος του έργου
  • Μετρήσεις – Αναφορές
  • Αποκλίσεις, χρήση “Δεδουλευμένης Αξίας”
 • Διαχείριση Αλλαγών
  • Δράσεις πρόληψης ή θεραπείας
  • Παρακολούθηση των αλλαγών / εκτίμηση των αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση Προμηθειών
  • Σχεδιασμός προμηθειών
  • Επιλογή τύπου συμβάσεως και εργολάβου
  • Διαχείριση και περαίωση συμβολαίων
 • Κλείσιμο του έργου
  • Διαχείριση συμβάσεων
  • Καταγραφή της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας
 • Η αξιοποίηση του εργαλείου MS Project στη διοίκηση έργων (βασικές αρχές)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 24ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας