Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Πυροπροστασία

Νομοθεσία Πυρασφάλειας

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Πυροπροστασία

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε μηχανικούς που ασχολούνται με τη σύνταξη και την υποβολή μελετών πυροπροστασίας, σε τεχνικούς ασφαλείας εγκαταστάσεων με μόνιμα μέσα πυροπροστασίας και σε αρχηγούς ομάδων πυροπροστασίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Να κατακτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο που διέπει την ελληνική Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε θέματα Πυρασφάλειας Πυροπροστασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Φιλοσοφία της πυρασφάλειας.
• Υφιστάμενα κτίρια: Πυροσβεστικές Διατάξεις (3η-6η-8η-16η-17η-18η).
• Νέα κτίρια: Προεδρικό Διάταγμα 41/2018.
• Προεδρικό Διάταγμα 71/1988.
• Ρύθμιση θεμάτων πυρασφάλειας: 12η-13η-14η-15η Πυροσβεστικές Διατάξεις.
• Μεταποιητικές επιχειρήσεις: ΚΥΑ 136860/2018.
• Πυροπροστασία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
• Πρότυπα Πυροπροστασίας, Οδηγίες Πυροσβεστικού Σώματος επί Προτύπων Πυροπροστασίας.
• Μελέτη και κατασκευή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου - Βασικά στοιχεία υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.
• Μελέτη και κατασκευή ανιχνευτικού συστήματος - Βασικά στοιχεία συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς.
• Μελέτη και κατασκευή συστήματος καταιονισμού - Βασικά στοιχεία εγκαταστάσεων, αυτομάτου συστήματος καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER).
• Παρουσίαση μελέτης βιομηχανίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας