Σεμινάριο σε αίθουσα:
Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Συμβουλευτικές δεξιότητες

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Εμψύχωσις - Κέντρο βιωματικής εκπαίδευσης & συμβουλευτικής

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιάννης Λαιμοδέτης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, Γιατρούς, Νοσηλευτές, Δικηγόρους, απόφοιτους ή φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και ανθρώπους όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται με τον άνθρωπο και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις & δεξιότητες στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και την ανθρώπινη επικοινωνία.

ΣΚΟΠΟΣ

Η κατανόηση των τεχνικών & μεθόδων της Συμβουλευτικής επικοινωνίας & διαχείρισης και η απόκτηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής.

Προοπτικές: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής (θεωρία, τεχνικές & μεθόδους της Συμβουλευτικής διαδικασίας). Θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Συμβουλευτικής & και να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας από την Ελληνική (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που επιτρέπει στον κάθε επαγγελματία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής, καθώς & τεχνικές και μεθόδους επικοινωνίας & διαχείρισης. Οι αυξανόμενες ανάγκες αποτελεσματικής επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης στις μέρες μας, καθιστούν το πρόγραμμα ιδανικό για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα πρόσθετο προσόν που θα ενσωματώσουν στο υπάρχον γνωστικό τους αντικείμενο.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ομάδα, το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας & συμβουλευτικής υποστήριξης. Στην κατανόηση της σημασίας των τεχνικών & μεθόδων της Συμβουλευτικής διαδικασίας και στην απόκτηση του υπόβαθρου των θεωρητικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται (Ψυχοδυναμική, Προσωποκεντρική, Υπαρξιστική κ.ά.). Στην αξιολόγηση & αντιμετώπιση των πιθανών συμβουλευτικών αιτημάτων και την εξοικείωση με τα είδη της Συμβουλευτικής δομής (ατομική, ζεύγους, ομάδας, τηλεφωνική / διαδικτυακή). Στην εκμάθηση των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού Συμβούλου και στη διαδικασία αυτοαξιολόγησής του. Στην κατανόηση των βασικών αρχών ηθικής & δεοντολογίας, στη δημιουργία & καλλιέργεια της θεραπευτικής σχέσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Τα οφέλη του προγράμματος δεν έχουν μόνο μία διάσταση, καθώς οι συμμετέχοντες δεν εξελίσσονται μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Ένα πρόγραμμα που έρχεται να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό κενό που υπάρχει από τη συνδιαλλαγή όσων δουλεύουν με ανθρώπους & ομάδες.

Θεματικές ενότητες α' εξαμήνου
• Ορισμοί της Συμβουλευτικής. Τι είναι Συμβουλευτική. Διαφορές Συμβουλευτικής, ψυχοθεραπείας, coaching, mentoring.
• Ο κώδικας δεοντολογίας. Ανάλυση του κώδικα δεοντολογίας της Ε.Ε.Σ. και του B.A.C.P.
• Ανάλυση περιστατικών (case studies).
• Το θεραπευτικό συμβόλαιο. Σύναψη του θεραπευτικού συμβολαίου και ανάλυση των τριών παραμέτρων του (επαγγελματική, θεραπευτική, ψυχολογική)
• Η πρώτη συνεδρία. Η πρώτη επαφή με τον θεραπευόμενο. Καταγραφή των θεμάτων που φέρνει – δημιουργία φακέλου σημειώσεων.
• Η αυτοαξιολόγηση του συμβούλου και η ανάλυση των βοηθητικών και μειονεκτικών στοιχείων.
• Η θεραπευτική σχέση. Ανάλυση των παραγόντων που δημιουργούν μια ασφαλή και ουσιαστική θεραπευτική συμμαχία.
• Ιατρικό & ψυχιατρικό ιστορικό του πελάτη. Λήξη και αναλυτική καταγραφή σωματικών και ψυχιατρικών διαταραχών.
• Θέσεις ζωής – αυτοεκτίμηση – αυτοπεποίθηση. Υιοθέτηση της κυρίαρχης θέσης ζωής και πως αυτή επηρεάζει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση.
• Δεξιότητες Συμβουλευτικής: Ενεργητική ακρόαση, παράφραση / ανάκλαση νοήματος και συναισθήματος, εστίαση, περίληψη.
• Η ιστορία της Συμβουλευτικής. Ιστορική αναδρομή της Συμβουλευτικής με εστίαση στα στάδια και τους κύριους ιδρυτές των συμβουλευτικών προσεγγίσεων.
• Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική (Sigmund Freud και Ψυχανάλυση). Η ιστορία της ψυχανάλυσης και τα στάδια εξέλιξης της.
• Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική (Adler, Jung, Horney, Rank, Reich). Περιγραφή και κύρια σημεία των θεωριών των βασικών ιδρυτών των ψυχοδυναμικών ρευμάτων.
• Γνωσιακή – Συμπεριφορική Συμβουλευτική. Αρχές της CBT και βασικές τεχνικές (ημερολόγιο άγχους/διάθεσης).
• Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Οι βασικές αρχές της θεωρίας του Carl Rogers και οι τρεις θεραπευτικοί παράγοντες (Ενσυναίσθηση, συγκρότηση/αυθεντικότητα, άνευ όρων αποδοχή).
• Υπαρξιστική Συμβουλευτική. Βασικά θέματα της Υπαρξιστικής συμβουλευτικής (Νόημα ζωής, θάνατος, μοναξιά, ελευθερία).

Θεματικές ενότητες β' εξαμήνου
• Προσέγγιση Gestalt – Συστημική προσέγγιση
• Συνθετική Συμβουλευτική
• Τηλεφωνική & διαδικτυακή συμβουλευτική και βιωματική άσκηση των σπουδαστών.
• Συμβουλευτική ζεύγους. Εκπαίδευση στην ενεργητική ακρόαση και στην έκφραση των επιθυμιών καθώς και των συναισθημάτων.
• Πελάτες με ψυχικές διαταραχές. Στοιχεία στη σκέψη, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά του πελάτη που προϊδεάζουν τον σύμβουλο για παραπομπή σε ψυχιατρική βοήθεια.
• Ο φόβος & η αντιμετώπισή του. Ανάλυση των μηχανισμών του φόβου, λογικοί και παράλογοι φόβοι και συμπεριφοριστική αντιμετώπιση τους.
• Τεχνικές θέσπισης ορίων και ανάπτυξη της έκφρασης των αναγκών, ανάπτυξη της διεκδικητικότητας.
• Μηχανισμοί άμυνας κατά Sigmound και Anna Freud (προβολή, μεταβίβαση, άρνηση, αντιθετικός σχηματισμός κ.ά.).
• Ανάλυση των 8 σταδίων ζωής (Eric Erikson) της πυραμίδας των ανθρώπινων αναγκών ( Abraham Maslow) και των “κύκλων μέσα στους κύκλους” (Pamela Levin).
• Κλείσιμο θεραπείας – αποχαιρετισμός. Πώς ολοκληρώνεται το πέρας της συμβουλευτικής διαδικασίας και ο αποχαιρετισμός του πελάτη / θεραπευόμενου.
• Συναλλακτική ανάλυση. Οι 3 καταστάσεις του ¨Εγώ”, σενάριο ζωής, παιχνίδια και τεχνάσματα, οδηγοί και απαγορεύσεις, επίτευξη αυτονομίας.
• Οι βασικές ανάγκες του πελάτη / θεραπευόμενου κατά Ρίτσαρντ Έρσκιν.
• Απώλεια και πένθος. Συμβουλευτική για απώλεια και καταστάσεις πένθους κατά Κούμπλερ-Ρος και Ρ. Νειμάγιερ.
• Κομβικά στοιχεία στην διαπολιτισμική συμβουλευτική με βάση τον σεβασμό και την ασφάλεια του πελάτη.
• Σχέσεις ταυτότητας – φύλου. Ανάλυση της δημιουργίας ταυτότητας φύλλου, ψυχιατρικές διαταραχές και στερεότυπα-προκαταλήψεις.
• Εξαρτήσεις. Αίτια των εξαρτήσεων και παραπομπή σε ειδικό εξαρτήσεων.
• Μη βίαιη επικοινωνία. Αρχές του Καρλ Ρότζερς και του Γιουτζήν Γκέντλινγκ για μη-βίαιη και εποικοδομητική επικοινωνία.
• Ασκήσεις & εφαρμογές συμβουλευτικών δεξιοτήτων.
• Ο ρόλος της έρευνας στη Συμβουλευτική & τη θεραπεία.
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & εποπτεία. Η αναγκαιότητα της εποπτείας στους συμβούλους ψυχικής υγείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια προγράμματος: 100 ώρες
Θέσεις: 12 / έτος
Κόστος: 1.200€ / έτος

Το πρόγραμμα διαρκεί 10 μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

 • Διά ζώσης (1 ΣΚ / μήνα) ή
 • Εξ’ αποστάσεως (1 φορά / εβδομάδα)

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα πιστοποιείται από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων N.O.C.N. (National Open College Network).

Διάρκεια προγράμματος: 100 ώρες (1 ΣΚ / μήνα στη διάρκεια ενός έτους)
Θέσεις: 12 / έτος

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ:
ΣΚ 10.00-14.00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ:
ΔΕΥΤΈΡΑ 18.30-21.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής δια ζώσης:

 • 9 & 10/10
 • 6 & 7/11
 • 4 & 5/12
 • 8 & 9/1
 • 5 & 6/2
 • 12 & 13/3
 • 2 & 3/4
 • 7 & 8/5
 • 4 & 5/6
 • 2 & 3/7

Ημερομηνίες εξ αποστάσεως διεξαγωγής:

 • 4, 11, 18, 25/10
 • 1, 8, 15, 22/11
 • 29/11, 6, 13, 20/12
 • 10, 17, 24, 31/1
 • 7, 14, 21, 28/2
 • 14, 21, 28/3
 • 4, 11, 18/4
 • 2, 9, 16, 23/5
 • 30/5, 6, 20, 27/6
 • 4, 11, 18, 25/7
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1200€/έτος

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας