Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΤΟ KΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ MRP ΙΙ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη που ασχολούνται με τον εξ΄ αρχής Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Συστημάτων Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής (MRP II), καθώς και στα Στελέχη που επιχειρούν να βελτιώσουν τις Πρακτικές σε υπάρχοντα Συστήματα εν όψει κάποιας αναβάθμισης του ERP ή του MRP σε MRP ΙΙ. Τυπικές τέτοιες αναβαθμίσεις συχνά συμπεριλαμβάνουν την ενσωμάτωση πολλών από τις παραπάνω εξωτερικές εφαρμογές-νησίδες στο σύστημα MRP II.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Οι Συμμετέχοντες θα βοηθηθούν ώστε να:
Καθορίζουν με Ορθολογικό τρόπο τα Κέντρα Κόστους.
Εξοικειωθούν με τη Δομή των Αρχείων Bill of Materials (BOM) του Συστήματος και τον τρόπο που ετοιμάζονται.
Ετοιμάζουν τα φασεολόγια βασιζόμενοι στη ροή Παραγωγής του κάθε Προϊόντος και στον τρόπο συμμετοχής της κάθε Μηχανής εν σειρά ή εν παραλλήλω.
Ετοιμάζουν Ολοκληρωμένα Αρχεία (Master Files) Προϊόντων, Πρὠτων Υλών & Υλικών Συσκευασίας καθώς και Προμηθευτών.
Συνδέουν τον προγραμματισμό της Παραγωγής με το χρόνο Παράδοσης των Υλικών εφαρμόζοντας το MRP.
Εντοπίζουν σημεία Bottleneck στην Παραγωγή και να προβαίνουν σε εξισορρόπηση μεταφέροντας Παραγωγή πριν και μετά.
Μετρούν την Παραγωγικότητα Μηχανών και Προσωπικού, τις φύρες Παραγωγής καθώς και το ακριβές Κοστολόγιο κάθε Παρτίδας.
Εξοικειωθούν με τις μεθόδους μελετών Χρόνων - Μεθόδων.
Βελτιώσουν την επικοινωνία με τον Πελάτη καθώς θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την ημερομηνία Παράδοσης κάθε Παραγγελίας εφαρμόζοντας το Σύστημα MRP II.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο Σεμινάριο αυτό αναλύονται τα βασικά Δεδομένα, οι Οργανωτικές Δομές, τα απαραίτητα Αρχεία, η Μεθοδολογία Ελέγχων βήμα προς βήμα, καθώς και τα κατάλληλα Εργαλεία, προκειμένου να σχεδιαστεί ή να βελτιωθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής.

Το Σύστημα αυτό που συνιστά τη βάση του MRP II (Manufacturing Resource Planning), βελτιώνει τη ροή των Πληροφοριών που αφορούν Προγραμματισμό και Απολογισμό της Παραγωγής, εξασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων Υλικών και την επάρκεια της Δυναμικότητας των Μηχανημάτων και των ανθρώπινων πόρων Παραγωγής, Διαχείρισης Αποθήκης Υλικών και Ανταλλακτικών, Συντήρησης και Ελέγχου Ποιότητας με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της Παραγωγικότητας και μείωση των Αποθεμάτων Α΄ υλών, Βοηθητικών Υλών και Ετοίμου Προϊόντος.

Δεδομένου του ότι το MRP II υποστηρίζει διατμηματικές διεργασίες που απαιτούν άμεση ενημέρωση στα παραπάνω τμήματα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων προγραμματισμού, εκτέλεσης, παρακολούθησης, επαναπρογραμματισμού εκτέλεσης και προμηθειών υλικών και πόρων σε μια πλατφόρμα για τη διασφάλιση διαθεσιμότητας ακριβών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο όπου αυτά απαιτούνται.

Σε περιβάλλοντα εκτός MRP II πολλές από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες παρακολουθούνται σε εφαρμογές νησίδες τις οποίες συντηρούν επί μέρους τμήματα του οργανισμού και οι οποίες χρησιμοποιούνται, συνήθως ασύγχρονα, για αποσπασματική επεξεργασία δεδομένων. Ως αποτέλεσμα η λήψη αποφάσεων συχνά γίνεται βάσει μη επικαιροποιημένων δεδομένων. Στο σεμινάριο τα Στελέχη θα αντιληφθούν καθαρά πώς το MRP II επιβάλλει την ευθυγράμμιση της ροής των πληροφοριών μεταξύ των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων και θα γνωρίσουν μεθοδολογία για την επίτευξη αυτής της ευθυγράμμισης.

Το σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε επόμενη ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Στους συμμετέχοντες παρέχεται δωρεάν Εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Εταιρεία μας σε Excel για την υποστήριξη του Προγραμματισμού Προσωπικού και μηχανών, την ακριβή Κοστολόγηση κάθε Παραγγελίας, την εκτίμηση του χρόνου Παράδοσής της και την παρακολούθηση της Παραγωγικότητας των γραμμών Παραγωγής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ:
Κέντρα Εργασίας
Γραμμές Παραγωγής

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Μέθοδοι Forecasting Παραγωγής
Τύποι παραγωγής και εντολών Παραγωγής
Υλικά, Πίνακες Υλικών BOM, φασεολόγια (Routing), Συνταγές (Recipes), Παραλλαγές Υλικών, εναλλακτικές Διαδικασίες Παραγωγής)
Λίστες χρήσης Υλικών (Where-used lists)
Άλλα πρωτογενή δεδομένα των οποίων η Διαχείριση μπορεί να εκτελείται σε εφαρμογές-νησίδες όπως καλούπια, κρίσιμα εξαρτήματα για προληπτική και προβλεπτική Συντήρηση, εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου, βαρδιολόγια χειριστών Μηχανών και συντηρητών κ.α.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Έλεγχος διαθεσιμότητας Υλικών
Έλεγχος διαθεσιμότητας Μηχανών βάσει Προγράμματος Προληπτικής και Προβλεπτικής Συντήρησης
Έλεγχος Δυναμικότητας (Capacity Planning)
Πρόγραμμα Απαιτήσεων Υλικών MRP
Πρόγραμμα Απαιτήσεων Δυναμικότητας
Εξομάλυνση Δυναμικότητας

Δ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Αναλώσεις Υλικών Εντολών Παραγωγής
Επιβεβαιώσεις εργασιών Εντολών Παραγωγής
Διαχείριση αποκλίσεων Παραγωγής
Μετρήσεις εργατικών – Δελτία Εργασίας
Περιοδικές εργασίες Παραγωγής
Μετρήσεις Παραγωγικότητας ΑΩ
Μετρήσεις Παραγωγικότητας ΜΩ

Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Αποτύπωση Διαδικασιών με τη Μέθοδο SIPOC για τη λεπτομερή καταγραφή των ροών Δεδομένων
Μέτρηση και Βελτίωση Παραγωγικότητας Μηχανών
Εντοπισμός Bottleneck και Βελτίωση Ροής Εργασιών
Μείωση των απωλειών Χρόνου στο Setup - Μελέτη Χρόνων Μεθόδων
Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγής
Παρακολούθηση της κατάστασης Παραγγελίας (ποσοστό Υλοποίησης, ημερομηνία Παράδοσης)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:
Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής - Το Κτίσιμο του MRP II", σε ηλεκτρονική μορφή
Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
Εφαρμογή σε Excel για τον Προγραμματισμὀ και την Κοστολόγηση
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
Υποστήριξη επί 12 μήνες για προβλήματα που συνδέονται με το Σεμινάριο

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας