Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Γραμματειακή Υποστήριξη

Σεμινάρια Γραμματέων Διοίκησης - Γραμματειακή Υποστήριξη | ERP Προγράμματα-Εμπορική Διαχείριση, Οργάνωση Γραφείου, Διαχείριση Ιστοσελίδας & e-Shop, Social Media

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Γραμματειακή Υποστήριξη

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από επιλεγμένο προσωπικό, επαγγελματίες του χώρου, με εμπειρία στις διοικητικές και διαχειριστικές λειτουργίες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν σε μια οποιαδήποτε σύγχρονη επιχείρηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή κλάδου, ως υπάλληλοι γραφείου ή στελέχη γραμματειακής υποστήριξης. Το εν λόγω webinar δεν έχει προαπαιτούμενες γνώσεις & καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων πρακτικών γνώσεων που αναζητά κάθε επιχείρηση από έναν υπάλληλo.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Γραμματειακή Υποστήριξη κάθε σύγχρονης επιχείρησης περιλαμβάνει μια πληθώρα αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων. Το πρόγραμμα του εν λόγω webinar καλύπτει πλήρως όλες τις γνώσεις που απαιτεί μια τέτοια θέση εργασίας, καθότι περιλαμβάνει ολοκληρωμένη μάθηση αντικειμένων που αφορούν στην Οργάνωση Γραφείου, στη Σύνταξη Βιογραφικού & Προετοιμασίας για Συνέντευξη, στη Διαχείριση site & e-Shop, στα Social Media/Facebook-Instagram , στην Εμπορική Διαχείριση & Έσοδα – Έξοδα καθώς και στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση.
Η εκπαίδευση γίνεται βήμα προς βήμα από επαγγελματίες, στηρίζεται σε πρακτικές εφαρμογές και καλύπτει όλες τις σύγχρονες και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας και οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να προετοιμαστεί κατάλληλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για δουλειά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

*Οι ενότητες του προγράμματος είναι αυτοτελείς και μπορούν να διδαχθούν και με διαφορετική σειρά από την αναγραφόμενη.

ENOTHTA I
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 10 ώρες

 •  Είδη Γραμματέως
 •  Αρχειοθέτηση
 •  Οργανόγραμμα Εργασιών
 •  Τήρηση πρωτοκόλλου
 •  Σύνταξη επιστολών
 •  Δελτίο Τύπου
 •  Τρόποι αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών
 •  Σύνταξη βιογραφικού

ENOTHTA IΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ | ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 27 ώρες
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκμάθηση ATLANTIS ERP (12 ώρες) & SOFTONE ERP (9 ωρές)

 •  Παραγγελιοληψία
 •  Καταχώρηση Τιμολογίων -Πιστωτικά-Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
 •  Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια
 •  Μετασχηματισμός Τιμολογίων σε Πιστωτικά
 •  Άνοιγμα και Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών |Καταχώρηση αποδείξεων είσπραξης μετρητών/ αξιογράφων, πληρωμής μετρητών/ αξιογράφων
 •  Άνοιγμα και Διαχείριση ειδών αποθήκης
 •  Εκτυπώσεις Οικονομικές Πελατών
 •  Εκτυπώσεις Οικονομικές Προμηθευτών

ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) - 6 ώρες

 •  Καταχώρηση Παραστατικών Πωλήσεων - Αγορών
 •  Καταχώρηση Εξόδων
 •  Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
 •  Εκτύπωση Ισοζυγίου

**Μετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του προγράμματος , υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης στην ενότητα εμπορικής διαχείρισης στο πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕRP , κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του σεμιναρίου, με προσθήκη επιπλέον ωρών διδασκαλίας και επιπλέον κόστους συμμετοχής κατά άτομο**.

ENOTHTA IΙΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WEBSITE & e-SHOP | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 15 ώρες

 •  Διαχείριση Ιστοσελίδας μέσω του CMS Wordpress (6ώρες) | Βασικές Λειτουργίες (Προσθήκη Άρθρων , Δημιουργία Δημοσιεύσεων, Προσθήκη Φωτογραφιών, Εγκατάσταση Πρόσθετων , Δημιουργία Σελίδων & Μενού, Επεξεργασία Προφίλ)
 •  Διαχείριση e-Shop (6 ώρες) | Διαχείριση Προϊόντων και Παραγγελιών
 •  Εισαγωγή στο Photoshop (3 ώρες) - Επεξεργασία Εικόνων /Φωτογραφιών | Εισαγωγή , Οργάνωση & Διαχείριση Φωτογραφιών, Περιβάλλον και Εργαλεία του Photoshop, Αλλαγή Μεγέθους, Τροποποίηση Φωτεινότητας & Contrast, Δημιουργία Φωτοσκιάσεων με διάφορα Φίλτρα

ENOTHTA ΙV
SOCIAL MEDIA - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 9 ώρες

 •  Facebook (Social signals, Πως χρησιμοποιείται το Facebook, Διαφήμιση στο Facebook, Δημιουργία Καμπάνιας, Δημιουργία Εταιρικής Σελίδας)
 •  Pinterest (Παρουσίαση προϊόντων σε e shop)
 •  Τwitter
 •  Linkedin (Προβολή προσωπικού προφίλ σε ενδεχόμενους εργοδότες- Έρευνα υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, Δικτύωση και αλληλεπίδραση με άλλα μέλη)
 •  Youtube (Δημιουργία καναλιού)
 •  Instagram (Πως χρησιμοποιείται , Διαφήμιση στο Instagram)

ENOTHTA V
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (www.e-prescription.gr) | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 4 ώρες

 •  Γενικά - Δομή & Λειτουργία της Εφαρμογής
 •  Δημιουργία & Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Συνταγών
 •  Δημιουργία & Παραμετροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
 •  Δημιουργία & Παραμετροποίηση Παραπεμπτικών Εξετάσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΚΕΜΕ αποτελεί Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας 2101023 (Κε.Δι.Β.Μ.1). Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται αντίστοιχη Βεβαίωση Σπουδών.

 • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.
 •  Ολιγομελή τμήματα
 •  Διδάσκουν επαγγελματίες
 •  Προσωπικός Η/Υ για κάθε σπουδαστή
 •  Το σεμινάριο είναι 100% πράξη. Όλα τα μαθήματα γίνονται σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, σε εργαστήρια Η/Υ
 •  Διάρκεια Σεμιναρίου: 65 ώρες
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο σεμιναρίου | Το ποσό καταβάλλεται σε δόσεις.
Έκπτωση 10% για Φοιτητές & Ανέργους

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας