Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προετοιμασία και εξέταση Change Management Foundation

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Critical Path - Consulting & Training
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Εκπαιδευτής θα είναι ο Γιάννης Βιθυνός. Είναι ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Critical Path, της πρώτης ελληνικής εταιρείας που έγινε Accredited Training Organization (ATO) από την APMG! Είναι πιστοποιημένος Change Manager Practitioner και PRINCE2 Practitioner, PMP και Agile Certified Practitioner (ACP). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με τον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχοντας χιλιάδες ώρες εμπειρίας στους μεγαλύτερους ελληνικούς αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται σε οργανωτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι ή φιλοδοξούν να γίνουν Change Managers. Επίσης απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων change leaders, change “agents”, Business Change Managers, Programme / Project Managers, change support κ.α.

Σκοπός

Οφέλη σεμιναρίου
Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα:

Κατανοούν πως τα άτομα επηρεάζονται από την αλλαγή και θα μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές για να τους βοηθήσουν με την αλλαγή.
Αποκτήσουν επίγνωση για τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, την κουλτούρα, τα μοντέλα και τις διαδικασίες της αλλαγής.
Κατανοούν τις αιτίες της αλλαγής, τις δομές διακυβέρνησης των αλλαγών που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς, καθώς και το πώς να ορίσουν ένα όραμα αλλαγής (change vision).
Μάθουν για την διαδικασία συμμετοχής (engagement) των εμπλεκομένων και την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών και πλάνων επικοινωνίας.
Εκτιμούν την επίπτωση των αλλαγών στους οργανισμούς, και την δημιουργία και διατήρηση της θέλησης για αλλαγή.
Κατανοούν την σημασία του καθορισμένων ρόλων σε σχέση με την αλλαγή, και πώς να χτίσουν και να υποστηρίξουν μια αποτελεσματική ομάδα αλλαγής.
Κατανοούν το περιβάλλον του έργου (project) μέσα στο οποίο η αλλαγή υλοποιείται και ελέγχεται.
Έχουν εξασκηθεί με τα κατάλληλα τεστ και ασκήσεις και θα είναι έτοιμοι να δώσουν και να περάσουν τις εξετάσεις Change Management Foundation!

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Διαχείριση της Αλλαγής, και ακόμα περισσότερο των επιπτώσεων της αλλαγής, είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για όλους τους Οργανισμούς – ιδιαίτερα σε καιρούς αβεβαιότητας.

Η APMG, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνής οργανισμούς διαπίστευσης και επαγγελματικών εξετάσεων παγκοσμίως, με έδρα την Μεγάλη Βρετανία, έχει αναπτύξει την πιστοποίηση Change Management σε συνεργασία με το Change Management Institute, έναν ανεξάρτητο, παγκόσμιο οργανισμό από change managers.
Η ύλη της πιστοποίησης καλύπτει την θεωρία και την πρακτική εφαρμογή του change management, συμπεριλαμβανομένων:

Αλλαγή και Άτομα (change and the individual)
Αλλαγή και Οργανισμοί (change and the organization)
Επικοινωνία και Δέσμευση Εμπλεκομένων (communication and stakeholder engagement)
Η Αλλαγή στην Πράξη (change practice)
Ως Accredited Training Organization της APMG, η Critical Path διοργανώνει τόσο το σεμινάριο προετοιμασίας, όσο και την εξέταση για την πιστοποίηση Change Management Foundation, η οποία δίνεται κατά την διάρκεια του σεμιναρίου: στόχος της εξέτασης είναι να δείξει ο υποψήφιος ότι κατανοεί της έννοιες, τους όρους, τις αρχές, τα μοντέλα, τις προσεγγίσεις και τους ρόλους του Change Management. Η εξέταση έχει διάρκεια 40 λεπτά και αποτελείται από 50 multiple choice ερωτήσεις, με pass mark τις 25 ερωτήσεις (50%).

Περιεχόμενο σεμιναρίου
The Change Management Context
Change and the Individual (Change Curve, Endings – Beginnings, Motivation, Survival and Learning Anxieties, “types” of people…)
Change and the Organization (Metaphors, Lewin’s, Senge’s and Kotter’s Models, Change Roles/Agents, Culture, Emergent Change, Complex Systems…)
Stakeholder Strategy (Identification, Segmentation, Mapping, Management and Mobilization…) Communication and Engagement (Cognitive Bias, Communicating Change, Symbolic Systems, Best Practice Guidelines, Channels, Communication Planning…)
Change Impact (Mc-Kinsey 7-S…)
Change Readiness. The Change Team
Effective Teams and Team Development
Preparing for Resistance (Types of Resistance, Psychological Contract, Change Planning…)
Defining What is to be Learned
Project Management – Change Initiatives, Projects and Programmes (Methodologies, Roles, Change Delivery Plans…)
Sustaining Change. Change Levers. Levels of Adoption
Reinforcing Systems
Foundation – Εξέταση σαράντα λεπτών.

Εκπαιδευτικό Υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει την επίσημη έκδοση της APMG: "The Effective Change Manager’s Handbook".
Επιπλέον, δίνονται πλήρεις σημειώσεις μαζί με ασκήσεις και υποστηρικτικό υλικό με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή προετοιμασία για τις εξετάσεις.
Το σεμινάριο είναι ιδιαίτερα πρακτικό, η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά, ενώ όλο το εκπαιδευτικό υλικό, τα βιβλία και η εξέταση είναι στα αγγλικά.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημέρες και Ώρες Διεξαγωγής:

  • 2, 4, 7, 9, 11 Οκτωβρίου 2023 (4 απογεύματα 18:00 - 21:15, 1 Σάββατο 09:00 – 16:30)

 Οι εξετάσεις δίνονται και online από τον υπολογιστή σας!
Οι εξετάσεις δίνονται στο τέλος του σεμιναρίου!

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.