Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Εκπαίδευση Διευθυντών & Προϊσταμένων Τμημάτων για την Εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων Ξενοδοχείων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Τουρισμός / Εστίαση

Εισηγητής

Μαρία Λιοντάκη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε διευθυντές και προϊστάμενους τμημάτων ξενοδοχείου και όλους όσους θα έχουν θέσεις συντονιστή και μελών ομάδας διαχείρισης

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και η απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή τους σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περίγραμμα σεμιναρίου:

• Πηγές & Μετάδοση Ιογενών Λοιμώξεων (SARS-CoV-2 & COVID-19)

• Ομάδα Διαχείρισης

• Συντονιστής Σχεδίου Δράσης & Σχεδίου Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος

• Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες και βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με την Προσωπική & Αναπνευστική Υγιεινή και τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας

• Ενίσχυση μεθόδων και πρακτικών καθαρισμού και απολύμανσης με έμφαση σε σημεία συχνής επαφής

• Επικοινωνιακή Προσέγγιση και Μέθοδοι Ενημέρωσης Πελατών & Προσωπικού για τα βασικά επιπλέον μέτρα

• Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας προσωπικού

Πληροφορίες συμμετοχής

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.