Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ηγεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
HELLAS NETWORK

Σκοπός

Με την καλλιέργεια της Συναισθηματικής νοημοσύνης, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων, να ακούει ώστε να κατανοεί και να διαφοροποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών του, να θέτει κίνητρα στον εαυτό του, να ελέγχει τα συναισθήματά του, να εργάζεται υπό πίεση, να λειτουργεί με ομαδικό πνεύμα και αντίληψη για την επίτευξη ενός στόχου, να παίρνει πρωτοβουλίες, να έχει πλήρη επίγνωση του ρίσκου χωρίς να φοβάται το διαφορετικό και το καινούργιο, να επιδεικνύει ευελιξία στις διαφωνίες και στη διαχείριση κρίσεων, να ασκεί επιρροή, να αποκτάει αισιοδοξία και πίστη στις ικανότητές του, να Εμπνέει και να Ηγείται.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η αναγνώριση, ο έλεγχος, η επίγνωση των συναισθημάτων μας, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και η εύρεση κινήτρων, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Ο επαγγελματίας, στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει τις "Συναισθηματικές Δεξιότητες" και να Ηγείται. Μέσα από την αυτοεπίγνωση, τον αυτοέλεγχο, τα κίνητρα συμπεριφοράς και τις κοινωνικές δεξιότητες, μπορούν να αναπτυχθούν οφέλη, ώστε να τον βοηθήσουν στην εργασία του.
Η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού επηρρεάζεται δραστικά από την Συναισθηματική Νοημοσύνη, κυρίως στη δημιουργία ενός γόνιμου εργασιακού κλίματος που δραστηριοποιεί τους εργαζομένους και τους ενθαρρύνει να αποδώσουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους.

Εκπαιδευτική ύλη (Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ηγεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού 30 ωρών)

Management:
• Εισαγωγή στο Management
• Διοικητικό Στέλεχος - Προϊστάμενος
• Ικανότητες Διοικητικού Στελέχους
• Η Τέχνη της επικοινωνίας
• Ή Έννοια της ομάδος
• Η Ανάπτυξη της ομάδος
• Παρακίνηση
• Αξιολόγηση Ομάδος και των μελών της.
Συναισθηματική Νοημοσύνη:
• Τί είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη
• ΣΝ & Συναισθηματικές ικανότητες
• Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης
• Κοινωνικές σχέσεις και Συμπεριφορά
Ηγεσία:
• Τί είναι Ηγεσία
• Χαρακτηριστικά - Αρχές
• Τύποι Ηγεσίας
• Ηγεσία & Ψυχολογία
• Ηγεσία & Κοινωνία

Πληροφορίες συμμετοχής

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
 

Κόστος Συμμετοχής

495€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.