Κατηγορία:
ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον

ISO 22000:2018 – Επιθεωρητές/ Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
BQC

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Σε στελέχη ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής – εμπορίας προϊόντων
• Σε Εσωτερικούς ή/και Εξωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
• Σε ελεύθερους επαγγελματίες
• Σε φοιτητές, ανέργους και σε οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Περιεχόμενα Σεμιναρίου:
• Παρουσίαση των προτύπων, κατηγοριών συστημάτων, της διαδικασίας πιστοποίησης μιας εταιρείας και των βασικών εννοιών της Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
• Παρουσίαση των αλλαγών με ταυτόχρονη επεξήγηση τους με σχεδιαγράμματα και σχόλια
• Σύγκριση της παρούσας με τη νέα έκδοση
• Συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:2018, με έμφαση σε αυτές που η εμπειρία έχει δείξει ότι παρερμηνεύονται (π.χ. απαιτήσεις της παραγράφου 6.2), ή δεν λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού (π.χ. απαιτήσεις της παραγράφου 7.4.4). Παράλληλα, παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα οι πρακτικές για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000:2018, καθώς και εναλλακτικές προτάσεις για τη δημιουργία των απαιτούμενων αρχείων βάσει των απαιτήσεων του Προτύπου.
• Αναλυτική παρουσίαση και εξήγηση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 19011 και πρακτική εξάσκηση για την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις απαιτήσεις του Προτύπου.
• Παρουσίαση των διαφόρων τύπων επιθεωρήσεων, καθώς και της μεθοδολογίας που πρέπει να ακολουθείται κατά την επιθεώρηση 1ου, 2ου και 3ου μέρους. Παρουσίαση του Συστήματος Διαπίστευσης στην Ελλάδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Διάρκεια Προγράμματος: 5 ημέρες

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η BQC είναι πιστοποιημένα από το Διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER, μέλος του IPC, παρέχοντας έτσι διεθνή πιστοποίηση και αναγνωρισιμότητα σε όσους συμμετέχουν με επιτυχία στα προγράμματα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας