Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – 2016: Η εφαρμογή των Απαιτήσεων στο έργο

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Μαρσέλος: Πολ/κος Μηχ/κος ΕΜΠ (1973), MSc University of Birmingham, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος. Έχει εργασθεί σε εργοτάξια του Εξωτερικού (Σαουδική Αραβία, Συρία, Κύπρος, κ.λπ.), διεθνών ή μεγάλων τεχνικών έργων και σε αντίστοιχα Ελληνικά εργοτάξια (Ολυμπιακό χωριό 2004, ΝΙΑΡΧΕΙΟ). Έχει διατελέσει Δ/ντής ελέγχου ποιότητας σε μεγάλες εταιρείες ετοίμου σκυροδέματος (ΕΤ ΜΠΕΤΟΝ – Italcementi group, κ.λπ.), σε εργαστήρια δοκιμών (ΕΚΕΤ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – LafargeHolcim group καθώς και στο ΚΕΔΕ / ΥΠΟΜΕΔΙ). Συμμετείχε σε επιτροπές σύνταξης κανονισμών (ΚΤΣ), τεχνικών προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ/ΙΟΚ) και στις τεχνικές επιτροπές ΕΛΟΤ ΤΕ20: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΟΤ, ΜΕΤΣ / ΥΠΟΜΕΔΙ.

Μαρία Μήτσιου: Πτυχιούχος της επιστήμης της Φυσικής. Επικεφαλής επιθεωρήτρια ISO 9001 και ISO 14001. Δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης έργου, διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας. Εργάστηκε ως διευθύντρια ποιότητας στο Εργαστήριο Δοκιμών Σκυροδέματος Χρυσόστομος Κόκκινος. Υπεύθυνη για την εκτέλεση δοκιμών σκυροδέματος, αδρανών υλικών, μελετών συνθέσεως, την λειτουργία του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το ISO 17025. Είχε το ρόλο του συμβούλου για την διαπίστευση του Εργαστηρίου Δοκιμών ADOLAB σύμφωνα με το ISO 17025. Δραστηριοποιήθηκε στον Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS σε υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας. Εισηγήτρια Σεμιναρίων: Θέμα “ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣTO ISO 14001: 2015”, θέμα “ISO 9001:2015 & Μελέτη Διαχείρισης του Κινδύνου” Α.T.Ε.Ι Πειραιά (2017), θέμα “Πιστοποίηση Σύμφωνα με το ISO 9001:2008” ΕΥΔΑΠ Α.Ε (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης), Ομιλήτρια της ημερίδας « Έλεγχος Ποιότητας Κατασκευών» της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα «Εισαγωγή στο ISO 9001:2008»

Κερμετζόγλου Άρης : Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός και Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης και Δομικών Προϊόντων της TÜV AUSTRIA HELLAS με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των δομικών υλικών και του σκυροδέματος. Έχει καλύψει Διευθυντικές θέσεις στο ποιοτικό έλεγχο, μάρκετινγκ, τεχνική υποστήριξη πωλήσεων και ανάπτυξη νέων προϊόντων σε μεγάλες επώνυμες εταιρίες του κλάδου. Εισηγητής σε ημερίδες και συνέδρια σε θέματα Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Τσιμέντου, Διασφάλισης Ποιότητας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

-Σε στελέχη εταιρειών ετοίμου σκυροδέματος
-Σε Μηχανικούς τεχνικών εταιρειών που σχετίζονται με την παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος
-Σε τεχνικούς σκυροδέματος εργαστηρίου δοκιμών
-Σε Μελετητές και μελετητικά γραφεία ιδιωτικών και δημοσίων έργων, που συντάσσουν τεχνικές προδιαγραφές
-Σε άτομα του δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την τεχνολογία του σκυροδέματος (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΕ, περιφερειακά εργαστήρια, νομαρχιακά εργαστήρια, ΔΕΚΟ).

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να παρακολουθήσουν με επάρκεια όλες τις διαδικασίες παραγωγής έργου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύεται ο Κανονισμός που προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα και η εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η τεχνική ενημέρωση Μηχανικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι σε θέματα Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Κανονισμών (ΚΤΣ – 2016) και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων για αδρανή (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620), τσιμέντο (ΕΛΟΤ ΕΝ 197), πρόσθετα σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2), νερό (ΕΛΟΤ ΕΝ 1008).

Στο πρόγραμμα θα γίνει ανάπτυξη των βασικότερων κεφαλαίων του Κανονισμού ΚΤΣ-2016, του σχεδιασμού / μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος και των νέων κατηγοριών έκθεσης στο περιβάλλον (exposure classes). Θα πραγματοποιηθούν (2) workshops σε μικρές ομάδες ατόμων (π.χ. πενταμελών) για την επίλυση προβλημάτων σε πραγματικά case studies της παραγωγής / παραλαβής / επεξεργασίας του σκυροδέματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
16 ώρες
Παρατήρηση: Αν υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον, θα προγραμματισθεί μετά το τέλος του σεμιναρίου (σε άλλη ημέρα), επίσκεψη είτε σε μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος Αττικής, είτε σε εργαστήριο δοκιμών, με επίδειξη δοκιμών. Οι επισκέψεις αυτές θα πραγματοποιηθούν με ιδία μέσα των ενδιαφερομένων, σε εργάσιμες ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TÜV AUSTRIA ACADEMY

Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει με δική σας μέριμνα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας