Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Υγιεινή & Ασφάλεια

Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες – Μετρήσεις – Εξοπλισμός Διάσωσης

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Υγιεινή & Ασφάλεια

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και μηχανικούς τμημάτων που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τον έλεγχο της ατμόσφαιρας των περιορισμένων εργασιακών χώρων από άποψη ασφάλειας, είτε για την είσοδο εργαζομένων, είτε για την εκτέλεση εργασιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Νομοθεσία
o Ν. 3850/2010, Π.Δ. 42/2003, Υ.Α οικ 52019/ΔΤΒΝ 1152/2016
• Ορολογία
o Εύφλεκτα ουσίες, καύσιμα υλικά (πως καθορίζονται, όρια εκρηκτικότητας)
o Η συμβολή του οξειδωτικού παράγοντα
o Εκρηκτικές ατμόσφαιρες
o Πηγές ανάφλεξης
o Κλίμακα επιπτώσεων
o PPM (τί σημαίνει, πότε χρησιμοποιείται, τί τύπου αισθητήρες απαιτούνται, πότε ενεργοποιούνται)
o Χαρακτηριστικές τιμές TLV, TWA, STEL, IDLH,
• Μελέτη περιπτώσεων
Εκρήξεις σε πυρκαγιές οχημάτων και τύποι εκρήξεων
• Ζώνες εκρηκτικών ατμοσφαιρών
o Κατάταξη χώρων (χαρακτηρισμός – ειδικές προφυλάξεις)
o Ελάχιστες απαιτήσεις
o Κίνδυνοι εκρήξεων (προσδιορισμός αξιολόγηση)
• Εξοπλισμός εργασίας
o Μέσα ατομικής προστασίας
o Μέσα ειδοποίησης (οπτικά – ηχητικά)
o Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, κατηγορίες συσκευών, συστήματα προστασίας αντιεκρηκτικού τύπου
o Ειδική σήμανση
o Τύποι ανιχνευτών
Β.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Σύστημα χορήγησης αδειών εκτέλεσης επικίνδυνων εργασιών
• Χρήση φορητού ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων
• Βαθμονόμηση φορητού ανιχνευτή με χρήση κιτ
• Ενεργοποίηση συσκευής (αυτοέλεγχος, κλείδωμα λειτουργίας αλλαγής ρυθμίσεων, θερμοκρασιακές συνθήκες)
• Διαβάζοντας τον ανιχνευτή (στάδια συναγερμού, ενεργοποίηση – απενεργοποίηση, ηχητικά)
• Μπαταρίες (τύποι, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, λειτουργία ασφαλείας)
• Δειγματοληψία (ασφαλής ενεργοποίηση, ανάγνωση υψηλότερης ένδειξης, χρήση αντλίας, θέσεις )
• Βαθμονόμηση (με χρήση)
• Διάσωση (χρήση πολυανιχνευτή, περιοδικές μετρήσεις, ασφαλής χρήση εξοπλισμού, εκκένωση)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας