Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Στοιχεία Μηχανών / Αντλίες

Root Cause Analysis (RCA)-Ανάλυση Βασικού Αίτιου

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Στοιχεία Μηχανών / Αντλίες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που από τη θέση τους καλούνται να αντιμετωπίσουν αστοχίες και βλάβες στον εξοπλισμό, όπως οι προϊστάμενοι και εργοδηγοί Συντήρησης και Λειτουργίας, οι Μηχανικοί Αξιοπιστίας του εξοπλισμού (Reliability Managers) και οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και το περιβάλλον.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο στοχεύει στην κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διενέργεια ανάλυσης των ριζικών αιτίων των αστοχιών του εξοπλισμού, με σκοπό την ριζική θεραπεία τους. Η Ανάλυση Βασικού Αιτίου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην εφαρμογή της Συντήρησης με κέντρο την Αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance) και της πολιτικής Συνεχούς Βελτίωσης στον τομέα Διαχείρισης του εξοπλισμού. Η μέθοδος μπορεί να επεκταθεί και στην επίλυση γενικότερων προβλημάτων στην Επιχείρηση και όχι μόνο.

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι:
• Θα γνωρίζουν τις επικρατέστερες μεθοδολογίες ανάλυσης των αιτιών (5 Why, Cause - Effect Diagram, Fishbone, Eight Disciplines) και Συνεχούς Βελτίωσης (Kaizen).
• Θα γνωρίζουν πώς να διενεργούν αντικειμενικές αναλύσεις κρισιμότητας και να ταξινομούν τα θέματα κατά προτεραιότητα (Pareto).
• Θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη μέθοδο Ανάλυσης Βασικού Αιτίου σε προβλήματα του εξοπλισμού.
• Θα μπορούν να διεξάγουν Αναλύσεις Τύπων Αστοχίας (Failure Mode Cause and Effect Analysis).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει μια λειτουργική γνώση της Ανάλυσης Ριζικών Αιτιών (RCA) ως τρόπο σκέψης. Θα δοθεί η ευκαιρία στους μαθητευόμενους να εφαρμόσουν την μέθοδο πάνω σε ένα δικό τους πρόβλημα προς επίλυση μέσα στην ομάδα. Μέσω της εκτέλεσης ασκήσεων ρόλων, οι μαθητές διδάσκονται πώς να εργάζονται ομαδικά ώστε διευκολύνουν μια έρευνα.

Περιεχόμενα:
1. Εισαγωγή στη θεωρία της μεθοδικής προσέγγισης των προβλημάτων και της Ανάλυσης Βασικού Αιτίου. Μεθοδολογίες ανάλυσης αιτίου - αποτελέσματος. Διάγραμμα Αιτιακής Αλυσίδας (Cause & Effect Charting). Ορισμός του προβλήματος.
2. Τεχνικές ανάλυσης των αστοχιών και εκτίμησης κρισιμότητας.
3. Η πολιτική συνεχούς βελτίωσης του εξοπλισμού και των πρακτικών διαχείρισης.
4. Εργαλεία ορθολογικής προσέγγισης των προβλημάτων (Force Field Analysis, Brain Storming).
5. Εργαστήριο με παραδείγματα από τον πραγματικό βιομηχανικό και όχι μόνον χώρο.
6. Εργαστήριο πάνω σε πραγματικά προβλήματα του εξοπλισμού.
7. Συντονισμός και διευκόλυνση ομάδας

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας