Σεμινάριο σε αίθουσα:
Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών, Management

Οδηγώντας την Καινοτομία στην Πράξη - Πώς να ενσωματώσετε τη δημιουργικότητα στον οργανισμό σας

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών, Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ντίμης Μιχαηλίδης (Speaking and Workshops on Leadership, Creativity and Innovation)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Όλους όσοι πιστεύουν στην αξία που μπορεί να επιφέρει η καινοτομία και η δημιουργικότητα σε ένα οργανισμό.
Σε Διευθυντές και υψηλόβαθμα στελέχη που βλέπουν την καινοτομία ως εργαλείο του μέλλοντος για να αξιοποιήσουν αφενός, τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή μεταμόρφωση και οι σύγχρονες διαθέσιμες ή σε εξέλιξη τεχνολογίες. Και αφετέρου, για να ενεργοποιήσουν τις δημιουργικές δυνάμεις που κρύβουν μέσα τους οι άνθρωποι μιας σύγχρονης επιχείρησης.

ΣΚΟΠΟΣ

Στο πέρας του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν:

  • Αναπτύξει κοινή αντίληψη για την καινοτομία και τα κίνητρα που την ενεργοποιούν.
  • Γνωρίσει τρόπους δημιουργίας δομών και καλλιέργειας κουλτούρας για διαρκή καινοτομία.
  • Εντοπίσει τα στοιχεία που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν την καινοτομία.
  • Ορίσει στρατηγική για ενίσχυση της καινοτόμου ικανότητας του δικού τους οργανισμού.
  • Σχεδιάσει σε γενικές γραμμές οδικό χάρτη για την υλοποίηση της στρατηγικής καινοτομίας του δικού τους οργανισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πώς είναι η καινοτομία στον οργανισμό σας και πως επιτυγχάνετε την εφαρμογή της;

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί ενσωματώνουν την καινοτομία στη στρατηγική και στις πρακτικές τους. Όλο και περισσότεροι κορυφαίοι εκτελεστικοί διευθυντές (CEOs) ανά τον κόσμο, αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για την ηγεσία της καινοτομίας στην επιχείρησή τους.

Παρόλο που οι οργανισμοί διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους, οι κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας είναι αρκετά όμοιες. Το πρώτο μέρος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι αφιερωμένο στις πολλαπλές διαστάσεις της καινοτομίας και στα στοιχεία που την στηρίζουν και την προωθούν.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν στρατηγική καινοτομίας για το δικό τους οργανισμό με όλες τις ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τη λήψη καίριων αποφάσεων για το συγκεκριμένο τύπο και κατεύθυνση της καινοτομίας στον οργανισμό. Περιλαμβάνει επίσης τον ορισμό συγκεκριμένων στόχων καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και δομών για υλοποίηση τους. Τέλος απαιτεί την ανάληψη ευθυνών για καινοτόμα αποτελέσματα και την ανάπτυξη κουλτούρας δημιουργικότητας, αποδοχής και αλλαγής σε συνεχή βάση.

Με καθοδήγηση του εισηγητή, οι συμμετέχοντες θα καθορίσουν το δικό τους «οδικό χάρτη» καινοτομίας που θα συνδυάζει τεχνογνωσία της καινοτομίας με το αντικείμενο και την εξειδίκευση του οργανισμού. Έτσι, το σχέδιο και οι ενέργειες θα επικεντρώνονται στις δικές τους συγκριμένες προκλήσεις.

Μεθοδολογία
Η προσέγγιση στη καινοτομία κάνει χρήση του μοντέλου The Art of Innovation™ που εντοπίζει τις κινητήριες δυνάμεις για δυναμική προώθηση της καινοτομίας σε τρεις ενότητες: Δημιουργικότητα, Δομές και Κουλτούρα. Στη πορεία δίνεται έμφαση στη σημασία της δημιουργικής μεθόδου I.D.E.A.S!™ με συστηματική εναλλαγή δημιουργικής και κριτικής σκέψη, καθώς και στην εμπλοκή των ανθρώπων, την ομαδικότητα, τη στρατηγική, τα συστήματα, τις ιδέες, την ελευθερία, το χιούμορ και το ρίσκο.
Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν στο πλαίσιο της δικής επιχείρησης τι διευκολύνει και τι εμποδίζει την καινοτομία. Θε εξετάσουν επίσης τις επιλογές της ηγεσίας στον τύπο καινοτομίας, στην επένδυση χρόνου και πόρων, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών που να εμπεδώσουν την καινοτομία στον οργανισμό τους.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η επιλογή του τύπου καινοτομίας – ριζοσπάστική καινοτομία, διαφοροποίηση, νέο επιχειρηματικό μοντέλο ή συνεχής βελτίωση;
Επίσης μεγάλης σημασίας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας: ποιοι θα εμπλακούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και πώς, με έμφαση στην υπευθυνότητα της ηγεσίας και τη δημιουργία καινοτόμων ομάδων για την υλοποίηση νέων ιδεών και συστημάτων.
Το πρόγραμμα έχει διαδραστικό χαρακτήρα με μελέτη περιπτώσεων, προσομοιώσεις, συμμετοχικές δραστηριότητες, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και πρωτότυπες παρουσιάσεις,

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας