Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Δημιουργικότητα και Αλλαγή - Πώς να αντιμετωπίσετε δημιουργικά την αλλαγή στη δουλειά και στη ζωή

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Ντίμης Μιχαηλίδης (Speaking and Workshops on Leadership, Creativity and Innovation)

Σε ποιους απευθύνεται

Όλους όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν με αποτελεσματικό τρόπο τη δημιουργικότητα τους και τη δημιουργικότητα των συναδέλφων τους. Σε διευθυντές και στελέχη που γνωρίζουν πως η καινοτομία έχει σημασία για τον οργανισμό τους και που αντιλαμβάνονται πως η καινοτομία επιτυγχάνεται μόνο με ανάπτυξη της δημιουργικότητας.

Σκοπός

Στο πέρας του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν:

  • Αναπτύξει τη προσωπική δημιουργικότητα τους.
  • Γνωρίσει μέθοδο δημιουργικής αντιμετώπισης προκλήσεων.
  • Γνωρίσει και εξασκήσει σειρά ομαδικών και ατομικών τεχνικών παραγωγής ιδεών, όπως η ιδεοθύελλα (brainstorming), ο συσχετισμός με εικόνες, η χαρτογράφηση εγκεφάλου και η μαγική ιδέα.
  • Γνωρίσει τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών στη δημιουργική πρακτική.
  • Την τεχνογνωσία και πεποίθηση να οργανώνουν και να καθοδηγούν οι ίδιοι συναντήσεις για εξεύρεση δημιουργικών λύσεων.
  • Αναγνωρίσει τη σημασία της αλλαγής και τρόπους κινητοποίησης της δημιουργικότητας για αντιμετώπιση της αλλαγής στη δουλειά και στη ζωή.
  • Γνωρίσει τρόπους συνεχούς ανάπτυξης της ατομικής τους δημιουργικότητας

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι μεγάλες αλλαγές και η επιτάχυνση των αλλαγών σε όλους τους τομείς της πολιτείας, των οργανισμών, της εργασίας και της προσωπικής ζωής, αποτελούν φαινόμενο ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή μας. Συχνά η αντιμετώπιση των αλλαγών είναι οδυνηρή τόσο από ανθρώπινη και από οικονομική άποψη.

Κάθε άτομο έχει επιλογή στο βαθμό που θα παραμείνει ακροατής και παθητικός αποδέκτης της αλλαγής ή ενθουσιώδες στέλεχος και ενεργός αποδέκτης. Υπάρχουν κίνδυνοι και στην εφαρμογή αλλαγών αλλά και στην μη αποδοχή/εφαρμογή τους.

Η δημιουργικότητα αποτελεί ουσιαστικό όπλο για όσους αναζητούν την ενεργό συμμετοχή στον κόσμο των ραγδαίων αλλαγών. Όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργικοί και μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους επιπλέον δια μέσου γνώσης και πρακτικής δημιουργικών μεθόδων και τεχνικών.

Η συστηματική πρακτική της δημιουργικότητας επιφέρει ουσιαστική αξία σε οργανισμούς, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα τους να αντιμετωπίσουν την αλλαγή με ευρηματικούς τρόπους. Βελτιώνει επίσης τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την ικανοποίηση στην εργασία μέσω της συμμετοχής στη παραγωγή και εφαρμογή δημιουργικών λύσεων.

Με καθοδήγηση του εισηγητή, οι συμμετέχοντες θα βιώσουν τη πρακτική της δημιουργικότητας με τρόπο που στο πέρας να είναι σε θέση οι ίδιοι να καθοδηγήσουν δημιουργικές συναντήσεις.

Μεθοδολογία
Η προσέγγιση στη δημιουργική μέθοδο κάνει αναφορά στο μοντέλο I.D.E.A.P.S!™ (Investigate, Define, Envision, Appraise, Prototype, Start) που ορίζει συγκεκριμένα στάδια στην αντιμετώπιση προκλήσεων. Σε κάθε στάδιο εφαρμόζεται συστηματικά πρώτα η δημιουργική (αποκλίνουσα) σκέψη και στη συνέχεια η κριτική (συγκλίνουσα) σκέψη.
Στο εργαστήρι αυτό η έμφαση προσδίδεται στη παραγωγή νέων ιδεών (Envision) δια μέσου σειράς τεχνικών που κινητοποιούν τη φαντασία, το συσχετισμό και συνδυασμό διαφορετικών τομέων γνώσης, τη χρήση λεκτικών ερεθισμάτων και εικόνων, και ταξίδια μετ’ επιστροφής στον κόσμο των ανέφικτων ιδεών.
Η προσέγγιση μας στην αλλαγή εξετάζει τρία επίπεδα: την αλλαγή στο επιχειρησιακό περιβάλλον στην οποία κανείς δεν έχει επιρροή, την αλλαγή στον οργανισμό στην οποία οι ηγέτες έχουν ουσιαστική επιρροή και την αλλαγή στο ατομικό επίπεδο στην οποία ο κάθε άνθρωπος έχει έλεγχο. Η δημιουργικότητα προσφέρεται σαν μεγάλος σύμμαχος στη προσαρμογή μας στις μεγαλύτερες αλλαγές καθώς και στη θέση μας σαν οδηγητές/ηγέτες των αλλαγών στον οργανισμό και το άτομο μας.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καθοδηγήσουν κι αυτοί μέρος του εργαστηρίου, ώστε στο πέρας του να είναι σε θέση να συντονίζουν συναντήσεις ομαδικής παραγωγής ιδεών.
Το πρόγραμμα έχει διαδραστικό χαρακτήρα με προσομοιώσεις, συμμετοχικές δραστηριότητες, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και πρωτότυπες παρουσιάσεις.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.