Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management

Smart City Management

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Βάβουλας
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού και Βελτίωσης Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών, Προσωπικών Δεδομένων, Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συστημάτων Διαχείρισης Ανρθώπιων Πόρων, κ.ά. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO) με μεγάλη εμπειρία σε επιθεωρήσεις Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης. Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.

Μιχάλης Θεοφίλου
Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, στη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου.

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

To Σύστημα Smart City (Έξυπνη Πόλη) ολοκληρώνει Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Information and Communication Technology - ICT) και Εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένες μέσω δικτύου Internet of Things (ΙοΤ), με σκοπό την αριστοποίηση των Λειτουργιών και των Υπηρεσιών της πόλης και την Επικοινωνία με τους Πολίτες.

Δίνει τη δυνατότητα στους υπευθύνους των Δήμων να αλληλεπιδρούν άμεσα με τις Υποδομές και τους Πολίτες και τους βοηθά να εντοπίζουν τι ακριβώς συμβαίνει και να δίνουν άμεσες λύσεις.

Επομένως, ενισχύει την Ποιότητα και την Παραγωγικότητα των Λειτουργιών μιας πόλης και συμβάλλει στη Μείωση του Κόστους, στην Εξοικονόμηση των Πόρων και στη Βελτίωση της Επικοινωνίας με τους Πολίτες, αξιοποιώντας εφαρμογές ηλεκτρονικής που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Το Σεμινάριο αυτό, απευθύνεται σε όλους τους Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Πληροφορικής, Τεχνικούς Διευθυντές και λοιπούς Διευθυντές Υπηρεσιών, προκειμένου να ενημερωθούν και να δρομολογήσουν Συστήματα μερικώς ή ολικώς Smart City Management για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων επενδύσεων με βάσει τις τεράστιες ωφέλειες που αναμένεται να προκύψουν.

Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στους Δήμους που έχουν ήδη εγκαταστήσει ηλεκτροφωτισμό με λάμπες χαμηλής κατανάλωσης (LED), δεδομένου ότι το Σύστημα των λαμπτήρων δημιουργεί από μόνο του ένα αυτόνομο ευρυζωνικό Σύστημα Δικτύου Wi-Fi, στο οποίο μπορεί να βασιστεί η διασύνδεση μέσω ειδικής εφαρμογής όλου του Εξοπλισμού και η Επικοινωνία με τους Πολίτες.

Γίνεται αναφορά και στους τρόπους και στα Προγράμματα Χρηματοδότησης Δράσεων και Εξοπλισμού Smart City Management.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1η ΗΜΕΡΑ

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
The Internet of Things
Φωτισμός LED
Εφαρμογές Artificial Intelligence & Machine Learning
Παροχή πρόσβασης προς Δημόσιες Υπηρεσίες (Ubiquitous City)
Άλλες αναγκαίες ενσύρματες υποδομές στο βαθμό που απαιτείται για να λειτουργήσουν οι Εφαρμογές IoT και οι ασύρματες Τεχνολογίες
Η δυνατότητα διασύνδεσης πόλεων για τη βέλτιστη χρήση Πόρων
Αναγκαιότητα Διαχείρισης μεγάλων βάσεων Δεδομένων (Big Data, Data Streaming)  

Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Τα Οφέλη σε Πολίτες και Επισκέπτες
Σχεδιασμός Smart City για αύξηση δημιουργικότητας και δραστηριότητες πλούσιες σε πνευματικά ερεθίσματα
Ενίσχυση πολύ-πολιτισμικότητας
Αύξηση δυνατοτήτων εκπαίδευσης και πολιτισμική Ανάπτυξη
Σχεδιασμός Smart City με στόχο την επίτευξη κοινωνικής συνοχής, την προώθηση του εθελοντισμού και την άμεση πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες
Δυνατότητα μετατροπής έξυπνων πόλεων σε Οικονομικά Κέντρα μέσω καινοτόμων Τεχνολογιών και Υπηρεσιών

Γ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Διευκόλυνση συμμετοχής Πολιτών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ενίσχυση Αειφόρου Ανάπτυξης
Προώθηση Ανάπτυξης Ανθρώπινου / Κοινωνικού Παράγοντα
Προώθηση Μηχανογραφικών Δεξιοτήτων

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Εξοικονόμηση Πόρων μέσω έξυπνου φωτισμού, έξυπνων κτιρίων, έξυπνων μεταφορών και κατανεμημένων ενεργειακών πόρων (Distributed Energy Resources - DER)
Προώθηση Οικονομικής Ανάπτυξης και βελτίωση επιπέδου ζωής χάρη στην πρόσβαση στο βέλτιστο μίγμα ενεργειακών πόρων
Εφαρμογή IoT στην παρακολούθηση κατανάλωσης και γενικότερων αναγκών σε Ενεργειακούς Πόρους μέσω Data Analytics
Στρατηγικές Συνεργασίες μεταξύ παρόχων ενέργειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συνδυασμένη χρήση Τεχνολογιών συλλογής επεξεργασίας και διανομής Πληροφοριών σε επίπεδο λογισμικού και hardware για την υποστήριξη των τομέων Ενέργειας, Υγείας, Μεταφορών, Ψυχαγωγίας και Αυτοδιοίκησης
Υπολογιστικές Τεχνολογίες
Τεχνολογίες Δικτύωσης
Τεχνολογίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας  

 

2η ΗΜΕΡΑ
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Τεχνολογίες παρεχόμενες / ελεγχόμενες μέσω διαδικτύου:
Cloud Based Services
IoT (Internet of Things)
Browsers
Smart Phones, tablets κ.λπ.
Smart Meters (Ηλεκτρονικοί μετρητές κατανάλωσης Πόρων)
Διαδικτυακοί αισθητήρες επιπέδων φωτεινότητας, θερμοκρασίας, πίεσης, υγρασίας, θορύβου κ.α.
Τεχνολογίες ταυτοποίησης και παρακολούθησης παγίων και εμπορευμάτων μέσω ραδιοκυμάτων (RFID)
Τεχνολογίες δια λειτουργικότητας
Πλατφόρμες διαδικτυακής Συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων
Ηλεκτρονικές Κάρτες για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δημοσίου
Αναδυόμενα κολωνάκια για ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων σε πεζόδρομους μέσω διαδικτύου ή εγκατεστημένων καμερών
Η τοπολογία των ανωτέρω αποτελεί τον Έξυπνο Κάναβο (Smart Grid)

Ζ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άνθρωποι, Διεργασίες και Τεχνολογίες: Κριτήρια Επιτυχίας
Βήματα:
Προσδιορισμός επιμέρους κοινοτήτων
Ορισμός αναγκών επιμέρους κοινοτήτων
Ανάπτυξη Πολιτικών και Στρατηγικής Smart City
Διασφάλιση συμμετοχής Πολιτών
Ο θεμελιώδης ρόλος του (Smart Grid)

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τόνωση Οικονομικής Ανάπτυξης μέσω ιδιωτικών επενδύσεων
Βελτίωση επιπέδου ζωής
Αυξητική τάση νεοφυών εταιριών με αντικείμενο τις καινοτομίες σε Τεχνολογίες Smart City

Θ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ SMART CITIES
Εφαρμογές στην Πράξη
Ελλάδα: Καλαμάτα, Λάρισα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Βέροια, Ηράκλειο Κρήτης
Εξωτερικό: Σεούλ, Νότια Κορέα, Λονδίνο, Γλασκώβη, Άμστερνταμ, Βαρκελώνη
Οργανωτικά Πρότυπα
Πρότυπο Οργάνωσης Smart City (BS ISO/IEC 30182:2017 BS ISO 37100:2016)
Αειφόρος Ανάπτυξη Sustainable Development and Resilience in Cities (PD ISO/TR 37121:2017 και BS ISO 37101:2016)
Πρότυπο για την Σύνταξη Αναφορών BS ISO 37120:2014
Έρευνα σε Projects PD ISO/TR 37150:2014
Πρότυπο για τον καθορισμό KPI’s σε Projects Υποδομών σε Smart Cities PD ISO/TS 37151:2015 και PD ISO/TR 37152:2016

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ SMART CITY
ΕΣΠΑ για Χρηματοδότηση Δήμων
Ευρωπαϊκά Προγράμματα με Δικαιούχους τους Δήμους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιγραφή Υλικού

  • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας