Κατηγορία:
Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά

Διδακτική της Γλώσσας σε πολυγλωσσικές τάξεις

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EMPLOY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δρ. Αθανάσιος Μαλέτσκος, Επιμορφωτής Ενηλίκων –Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν ενεργεία και υποψήφιους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής Αγωγής που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν το μάθημα της Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως και σε τμήματα ένταξης (Τ.Ε.), σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), ή σε τάξεις υποδοχής (Τ.Υ.), καθώς επίσης και σε ειδικούς παιδαγωγούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση στις μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας σε πολυγλωσσικές τάξεις. Επίσης να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδακτικές πρακτικές και παρεμβάσεις που αφορούν τη γλωσσική διδασκαλία σε μια πολυγλωσσική τάξη.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι να προσφέρει τις γνώσεις για τις θεωρητικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της Διδακτικής της Γλώσσας σε πολυγλωσσικές τάξεις, αλλά κυρίως να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων για τους τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά και να δημιουργήσουν δικές τους διδακτικές προτάσεις και διδακτικά σενάρια, με κατάλληλο σχεδιασμό, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας και της εξατομίκευσης της μάθησης.

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:
α. να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με θέματα γλωσσικής ποικιλότητας, γλωσσικής αλλαγής, γλωσσικής επαφής και γλωσσικών πολιτικών και να κατανοήσουν έννοιες όπως η διγλωσσία, η πολυγλωσσία και η επαφή γλωσσών.
β. να προσδιορίζουν το πολύγλωσσο άτομο και την πολυγλωσσία και να επισημαίνουν τους παράγοντες γλωσσικών αλλαγών.
γ. να εξοικειωθούν με την ανάπτυξη κριτηρίων για τον σχεδιασμό, την αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αποδεκτών του, ώστε να αναγνωρίζεται και να αξιοποιείται η ετερότητα και η πολυγλωσσία.
δ. να αναπτύξουν δεξιότητες, στρατηγικές και κατάλληλες στάσεις-συμπεριφορές, σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά πλαίσια επικοινωνίας.
ε. να αναπτύξουν μεταγλωσσικές και μετα-επικοινωνιακές ικανότητες που διευκολύνουν την πρόσβαση στη Γλώσσα του σχολείου, σε θέματα κριτικού πολυγραμματισμού και διαπολιτισμικής επικοινωνίας
στ. να υιοθετήσουν στάσεις που ενθαρρύνουν τη γλωσσομάθεια και την υποστήριξη όλων των Γλωσσών καταγωγής των παιδιών στο σχολείο.
ζ. να εφαρμόζουν συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Σημαντικό μέρος του σεμιναρίου αποτελεί η αξιολόγηση διδακτικών πρακτικών που αναπτύσσονται σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, μελέτες περίπτωσης και συζήτηση εμπειριών. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ετερότητας και της πολυγλωσσίας, θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν οι βασικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για τη διδασκαλία της Γλώσσας σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και οι συμμετέχοντες θα εργαστούν και θα εξοικειωθούν με εργαλεία και διαδικασίες για την αποτίμηση του γλωσσικού επιπέδου και την παράλληλη ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη χρήση των συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών στη διδασκαλία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 - 10:30 & 15:00 - 15:30

Προεγγραφή έως 12/12/2019.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

45€
35€ μειωμένο

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας