Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), Τουρισμός / Μαγειρική, Management, Τουρισμός

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις - Μισθοδοσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), Τουρισμός / Μαγειρική, Management, Τουρισμός

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Ραπανάκης Πέτρος
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων

Κος Αναστασίου Ανέστης
Yπεύθυνος του προγράμματος Διοίκησης Τουρισμού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Στελέχη Επιχειρήσεων
Νέους Λογιστές, Φοιτητές
Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
Διευθυντές HR
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας
Τουριστικές Επιχειρήσεις
Ξενοδοχεία

ΣΚΟΠΟΣ

Μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να ορίζουν τα καθήκοντα εργασίας και τα κριτήρια πρόσληψης ανά θέση εργασίας.
  • Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα για ανακοίνωση των θέσεων εργασίας.
  • Να διενεργούν συνεντεύξεις και να προσλαμβάνουν τα κατάλληλα άτομα.
  • Να διενεργούν ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και να οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Να παρακινούν τους εργαζομένους για υψηλές αποδόσεις.Να θέτουν δίκαια συστήματα για σωστή αξιολόγηση των εργαζομένων βάση της απόδοσης τους.
  • Να διαχειρίζονται σωστά τους εργαζόμενους, προσλήψεις, όρους εργασίας και αποδοχές, απολύσεις, παραιτήσεις με βάση την εργατική νομοθεσία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Lifelong Learning Center του ACT, μέλος του Κολεγίου Ανατόλια, και η Epsilon Net Training, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον ρόλο του HRM στις σύγχρονες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις πρακτικές, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που συμβάλλουν στον προγραμματισμό και την αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στοχεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα:
αποτυπώνει τις ανάγκες στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
παρουσιάζει πρακτικές βελτίωσης των διαδικασιών που συνδέουν τα σχέδια και τις δράσεις της επιχείρησης με τους εργαζομένους
ενημερώνει για το νομικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σχεδιασμός εργασίας
Οργανόγραμμα
Προδιαγραφή θέσεων εργασίας
Περιγραφή θέσεων εργασίας
Ανάλυση θέσεων εργασίας

Προσέλκυση
Εξωτερική προσέλκυση
Εσωτερική προσέλκυση
Social recruitment

Επιλογή
Αξιολόγηση βιογραφικών
Συνεντεύξεις
Ψυχομετρικές δοκιμασίες
Δοκιμές στο χώρο εργασίας
Κέντρο αξιολόγησηςΈλεγχος Συστάσεων

Ένταξη
Εισαγωγική εκπαίδευση
Κοινωνικοποίηση
Εκπαίδευση

Διαχείριση Απόδοσης
Συστήματα μέτρησης και αξιολόγησης απόδοσης
Τεχνικές κινητοποίησης και παρακίνησης
Πλάνα επιβράβευσης

Συμβάσεις Εργασίας
Είδη
Ισχύς
Περιεχόμενο/Κανονισμός Εργασίας
Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

Εξαρτημένη Εργασία & Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
Σύμβαση μίσθωσης παροχής εξαρτημένης εργασίας
Η παροχή εξαρτημένης εργασίας και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες
Μισθωτός – Έννοια και διακρίσεις Μισθωτού (υπάλληλοι – εργάτες)
Συμβάσεις εργολαβίας - Η κατάργηση της διάταξης περί Ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019

Θέματα Απασχόλησης & Μερική-Εκ Περιτροπής Απασχόληση, Όροι Αμοιβής & Εργασίας των Μισθωτών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Τοπικές κλαδικές συμβάσεις εργασίας
Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων
Μη μισθολογικοί όροι της ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων
Διευθυντικό δικαίωμα Εργοδότη-Βλαπτική Μεταβολή
Αποδοχές
Ετήσια Κανονική Άδεια & Ειδικές Άδειες
Χρονικά Όρια Εργασίας
Ανυπαίτιο Κώλυμα-Ασθένεια-Εργατικό Ατύχημα
Αργίες & Επιδόματα Αργιών
Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας - Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και την επαναφορά σε ισχύ του θεσμού της αναιτιολόγητης καταγγελίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 8 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 40 ώρες.

Ώρες & Ημέρες διεξαγωγής
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
17:30 - 21:30

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019
09:30 - 15:30

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
17:30 - 21:30

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
09:30 - 15:30

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
17:30 - 21:30

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019
09:30 - 15:30

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
17:30 - 21:30

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019
09:30 - 15:30

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

500€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας