Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Advanced Professional Diploma Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες & Συμπερίληψη

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου.
Σε αποφοίτους μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
Σε εκπαιδευτικούς που επιζητούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στην ειδική αγωγή ή που επιζητούν εργασιακή εμπειρία σε δομές Ειδικής Αγωγής ή ιδιωτικά σχολεία.
Σε εκπαιδευτικούς Κολλεγίων και Κέντρων δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους

Περιγραφή σεμιναρίου

Στην Ελλάδα, ο τομέας της Ειδικής Αγωγής παρουσιάζει σταθερή μετατόπιση, εξαιτίας της αυξημένης εστίασης στη φύση της ισότητας, της ποικιλομορφίας, της συμπερίληψης, καθώς και του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει σημαντική ανάγκη για υψηλής ποιότητας σπουδές και εξειδικευμένη κατάρτιση για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, που εργάζονται στον τομέα των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αναπηριών. Το πεδίο της Ειδικής Εκπαίδευσης, όχι μόνο παρουσιάζει ενδιαφέρον για μοντέλα ενσωμάτωσης και ισότιμη πρόσβαση όλων σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση της παροχής ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, σε άτομα με διαφορετικότητα. Μέσα από θεωρητικά σεμινάρια, πρακτικά εργαστήρια από έμπειρους ειδικούς παιδαγωγούς, και προαιρετική πρακτική άσκηση, οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται να σκέφτονται αναλυτικά, να εντοπίζουν ορθές πρακτικές, να αμφισβητούν αποδεκτές συμβάσεις και να δημιουργούν νέες αποτελεσματικότερες οδούς, για τα παιδιά και τους νέους με Ειδικές Ανάγκες.

Ακαδημαϊκές & Ερευνητικές Δεξιότητες
Εντοπισμός και ανάπτυξη των βασικών προσωπικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος σπουδών.
Εκπαίδευση στην αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών βάσεων επιστημονικών δεδομένων.
Συγγραφή και σύνθεση μικρής έκτασης εργασίας, σε θεματική της Ειδικής Αγωγής και Ένταξης.
Σχεδιασμός αναρτημένης ανακοίνωσης (poster) σε θέμα Ειδικής Αγωγής.

Σύγχρονα Ζητήματα & Διλήμματα στην Ειδική Αγωγή & Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
Εξοικείωση με το θεωρητικό πλαίσιο, τη νομοθεσία, τις διατάξεις και το πλαίσιο στήριξης, στον τομέα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης γύρω από τα σύγχρονα ζητήματα και διλήμματα του τομέα της Ειδικής Αγωγής και Ένταξης.
Γνωριμία σημαντικών και αμφιλεγόμενων ερωτημάτων, για παράδειγμα, σχετικά με τον επιστημολογικό χαρακτήρα της Ένταξης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, την ιδιαίτερη «γλώσσα» της συμπερίληψης και της Ειδικής Αγωγής, ζητήματα εξουσίας και επικράτησης συγκεκριμένων ιδεών και απόψεων.

Ειδική Αγωγή & Ένταξη στην Πράξη: Εισαγωγή στις Κατηγορίες Ειδικής Αγωγής
Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά, τα οποία εντάσσονται στις εξής κατηγορίες ΕΑ:
Αισθητηριακές Αναπηρίες
Νοητική Αναπηρία
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Προβλήματα Λόγου & Ομιλίας
Προβλήματα Συμπεριφοράς

Υπέρβαση Εμποδίων στην Επίτευξη Μαθησιακών Στόχων στην Ειδική Αγωγή
Τρόποι παρέμβασης και υπέρβασης των εμποδίων, κατά την επίτευξη μαθησιακών στόχων, σε περιπτώσεις παιδιών με π.χ., δυσλεξία, αυτισμό, ADHD κλπ.
Κριτική συζήτηση, εξέταση και αξιολόγηση μιας σειρά από απόψεις, για την άρση των εμποδίων, κατά τη μαθησιακή διαδικασία.
Κατανόηση πολλαπλών μορφών αφήγησης που περιβάλλουν τις «ετικέτες της διαφοράς», και αυτό περιλαμβάνει την εξέταση της χρησιμότητας και του σκοπού αυτών των «ετικετών».

Πρακτική Άσκηση
100 ώρες εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Επίβλεψη από ειδικούς παιδαγωγούς στο Κολλέγιο και στον φορέα.
Πλήρως δομημένη και μοναδική εργασιακή εμπειρία, κατά την οποία ο φοιτητής/φοιτήτρια θα έχουν τη δυνατότητα: να παρακολουθήσουν και γνωρίσουν διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση – να παρατηρήσουν τους τρόπους, με τους οποίους αφαιρούνται τα εμπόδια κατά την επίτευξη μαθησιακών στόχων και επιτυγχάνεται η πρόοδος των μαθητών – να αναγνωρίσουν και περιγράψουν τα χαρακτηριστικά της ένταξης στο μαθησιακό περιβάλλον, κ.α.
Υποστηρίζεται από το μάθημα Ειδική Αγωγή & Ένταξη στην Πράξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.
Πρακτικές συνεδρίες υποστήριξης πρακτικής άσκησης (σε μικρές ομάδες με υποστήριξη Ειδικού Παιδαγωγού).

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διεθνής πιστοποίηση από το European International University (Paris).
  • Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα 400 ωρών.
  • Το μοναδικό με 100 ώρες δια ζώσης διδασκαλία & δυνατότητα e-learning.
  • Σχεδιασμένο στο πλαίσιο ECVET (33 πιστωτικές μονάδες).
  • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενους φορείς.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.