Κατηγορία:
Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

Εξωστρέφεια και εμπορικές εκθέσεις

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νεκτάριος Σπηλιόπουλος: Ο Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος, με σπουδές BEng/MEng CE, MSc Project Management, MBA Βusiness Management, είναι εξειδικευμένος Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικότητας. Έχει εμπειρία 25 χρόνων στην Ίδρυση, Λειτουργία & Διοίκηση επιχειρήσεων, αφού διατέλεσε Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε εταιρείες και οργανισμούς. Κατέχει Economics & Ιnternational Business Certification, από το ΙΒΜΙ Institute του Βερολίνου. Σχεδιάζει & υλοποιεί Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Workshops & Εκπαιδευτικά Προγράμματα και παρέχει εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για:
- Επιχειρηματική Ανάπτυξη
- Marketing / Branding
- Αγροτική Επιχειρηματικότητα
- Εξαγωγές & Διεθνείς Πωλήσεις
Επίσης, είναι συχνός ομιλητής σε Συνέδρια & Ημερίδες που διοργανώνουν Φορείς, Επιμελητήρια, Εταιρείες Συμβούλων, ενώ αρθρογραφεί σε διακεκριμένους ιστότοπους (Semifind.gr, κτλ.).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Επιχειρηματίες στον κλάδο της μεταποίησης-τυποποίησης πάσης φύσεως προϊόντων
• Βιομηχάνους - Βιοτέχνες
• Στελέχη επιχειρήσεων όλων των κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Χονδρεμπόρους
• Εισαγωγείς - Εξαγωγείς προϊόντων πάσης φύσεως
• Αγρότες-Παραγωγούς-Επιχειρήσεις Αγροδιατροφικού τομέα
• Ομάδες Παραγωγών, Clusters, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ
• Στελέχη του Δημοσίου Φορέα (Δήμων, Περιφερειών, κτλ., που συμμετέχουν σε Εμπορικές & Τουριστικές εκθέσεις)

ΣΚΟΠΟΣ

O βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποβοήθηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποκτήσουν τις ειδικές γνώσεις και τεχνικές για την αύξηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών τους διαμέσου εξαγωγικών πωλήσεων των προϊόντων τους, ως μίας εναλλακτικής και ρεαλιστικής διεξόδου στην παρατεταμένη εγχώρια οικονομική κρίση.
Οι τομείς που καλύπτονται είναι οι εξής:
- Παραγωγή
- Τυποποίηση
- Μεταποίηση
- Διανομή
- Εμπορία πάσης φύσεως ελληνικών προϊόντων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι Εμπορικές Εκθέσεις (Trade Shows ή Trade Fairs) χρησιμοποιούνται διεθνώς από όλες τις επιχειρήσεις και ο βασικό σκοπός τους είναι η προσπάθεια μεγιστοποίησης της εξωστρέφειας τους, η σταδιακή αύξηση των πωλήσεων και η εξασφάλιση-διακράτηση σταθερών και πιστών πελατών σε μεσοπρόθεσμο κυρίως χρονικό ορίζοντα. Είναι ένα ουσιαστικό και εξαιρετικά χρήσιμο "εργαλείο" προβολής και προώθησης για κάθε επιχείρηση που θέλει να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της και παράλληλα να αναπτυχθεί περαιτέρω σε αυτό το πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο & ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η συμμετοχή της κάθε επιχείρησης σε μία εμπορική έκθεση στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, αποτελεί ως δράση την πιο αποτελεσματική και η πιο στοχευμένη από όλες τις ενέργειες ενός Προωθητικού Σχεδίου (MarketingPlan) που μπορεί να υλοποιήσει, αρκεί βέβαια να σχεδιαστεί σωστά και με επαγγελματικά οργανωμένο τρόπο. Αποτελεί την αμεσότερη διαδικασία προσέγγισης μελλοντικών πελατών και υπερτερεί της κλασικής τακτικής προσέγγισης μελλοντικών πελατών χρησιμοποιώντας ως μέθοδο επικοινωνίας της αποστολή ενημερωτικών επιστολών ή/και προωθητικού υλικού μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή της παράλληλης αποστολής πωλητών σε διαφορετικούς υποψήφιους πελάτες, καθώς οι μελλοντικοί πελάτες της επιχείρησης παρακολουθούν και συμμετέχουν ετησίως, είτε ως εκθέτες, είτε ως επισκέπτες σε μεγάλο αριθμό Εμπορικών Εκθέσεων του κλάδου δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης.

θεματολογία
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να:
- Επιλέξουν από μόνοι τους με ευκολία τις πλέον κατάλληλες εμπορικές εκθέσεις για την συμμετοχή της επιχείρησης τους (σε ετήσια βάση)
- Προετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο την συμμετοχή της επιχείρησής τους σε εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό
- Να καταρτίσουν με σαφήνεια τον προϋπολογισμό συμμετοχής της επιχείρησής τους στις εκθέσεις που έχουν επιλέξει
- Να καθορίσουν τους στόχους της συμμετοχής της επιχείρησής τους στις επιλεγμένες εκθέσεις και ως εξής:
• Η εξεύρεση νέων πελατών
• Η αναζήτηση αντιπροσώπων, διακινητών, εισαγωγέων, πελατών λιανικής
• Η είσοδος σε μια νέα διεθνή αγορά
• Η τοποθέτηση ενός νέου προϊόντος στην προϊοντική γκάμα της επιχείρησης
• Η ενίσχυση της πιστότητας των πελατών τους
• Η βελτίωση της θέσης της επιχείρησής τους στην αγορά
• Η προβολή-διαφήμιση-προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης
• Η έρευνα αγοράς για στοχευμένες χώρες/αγορές-στόχους
• Η παρακολούθηση & χρησιμοποίηση τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγή,
 συσκευασία, διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης
• Η αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης (κυρίως σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα)

A. Η ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Οι στόχοι της επιχείρησης με την συμμετοχή της σε Εκθέσεις-Επιχειρηματική
     Στρατηγική
2. Καταγραφή-Ανάλυση-Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της επιχείρησης αναφορικά με
     την συμμετοχή της σε Εκθέσεις

B. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1. Κριτήρια με τα οποία επιλέγεται η καταλληλότερη Έκθεση για την επιχείρηση
2. Ορισμός υπευθύνου/συντονιστή της επιχείρησης για την επιλεγμένη Έκθεση
3. Συλλογή πληροφοριών & στοιχείων για την επιλεγμένη Έκθεση (Προσκλήσεις, κτλ.)

Γ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
1. Κατάρτιση του προϋπολογισμού (budget) συμμετοχής στην έκθεση
2. Επιλογή των στελεχών ή/και εξωτερικών συνεργατών που θα εκπροσωπήσουν την
    επιχείρηση στην Έκθεση
3. Διαδικαστικά θέματα (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, μεταφορές, κτλ.)
4. Εξασφάλιση του περιπτέρου/stand, διαμόρφωση, διακόσμηση, γραφικά, εταιρική
    ταυτότητα. κτλ.
5. Εκπαίδευση των εκπροσώπων της επιχείρησης στην Έκθεση
6. Προετοιμασία & αναπαραγωγή του προωθητικού/διαφημιστικού υλικού (flyers,
    prospectus, οπτικοακουστικό υλικό, κτλ.)
7. Προπαρασκευαστικές ενέργειες μάρκετινγκ, επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες,
    αξιοποίηση της λίστας συμμετοχής λοιπών εκθετών ή/και επισκεπτών

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
1. Εύρυθμη λειτουργία του περιπτέρου/stand της επιχείρησης
2. Τεχνικές προσέγγισης & επικοινωνίας υφιστάμενων & νέων πελατών
3. Δημιουργία νέου πελατολογίου & λίστας νέων επαφών

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
1. Ενέργειες για την αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών του περιπτέρου/stand και
    την μεταφορά του εξοπλισμού στην έδρα της επιχείρησης.
2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την συμμετοχή στην έκθεση.
    Δημιουργία βάσεως δεδομένων για την συμμετοχή της επιχείρησης σε μελλοντικές
    Εκθέσεις.
3. Οικονομικός απολογισμός της συμμετοχής της επιχείρησης στην Έκθεση σε σχέση:
     α/. με τον αρχικώς καθορισμένο προϋπολογισμό (budget)
     β/. με τα οφέλη που προέκυψαν από την συμμετοχή της επιχείρησης στην Έκθεση
4. Καθορισμός πλάνου ενεργειών για την δημιουργία νέων συνεργασιών μέσω της 
    αξιοποίησης των επαφών που έγιναν στην Έκθεση με ενδιαφερόμενους νέους πελάτες  
    (Follow up).

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ
     ΚΛΑΔΟ
- Σύμφωνα με το επίσημο Καλεντάρι των Εμπορικών Εκθέσεων για το 2018 & το 2019

Ζ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Workshop) με θέμα:
"Δημιουργία Καταλόγου Απαιτούμενων Ενεργειών (Checklist) της επιχείρησης για κάθε στάδιο της Έκθεσης"


Η. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

180€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας