Κατηγορία:
Πωλήσεις & Marketing, Εισαγωγές - Εξαγωγές

Διεθνές εμπόριο & εξαγωγές στην πράξη για SMEs

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πωλήσεις & Marketing, Εισαγωγές - Εξαγωγές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νεκτάριος Σπηλιόπουλος: Ο Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος, με σπουδές BEng/MEng CE, MSc Project Management, MBA Βusiness Management, είναι εξειδικευμένος Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικότητας. Έχει εμπειρία 25 χρόνων στην Ίδρυση, Λειτουργία & Διοίκηση επιχειρήσεων, αφού διατέλεσε Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε εταιρείες και οργανισμούς. Κατέχει Economics & Ιnternational Business Certification, από το ΙΒΜΙ Institute του Βερολίνου. Σχεδιάζει & υλοποιεί Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Workshops & Εκπαιδευτικά Προγράμματα και παρέχει εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για:
- Επιχειρηματική Ανάπτυξη
- Marketing / Branding
- Αγροτική Επιχειρηματικότητα
- Εξαγωγές & Διεθνείς Πωλήσεις
Επίσης, είναι συχνός ομιλητής σε Συνέδρια & Ημερίδες που διοργανώνουν Φορείς, Επιμελητήρια, Εταιρείες Συμβούλων, ενώ αρθρογραφεί σε διακεκριμένους ιστότοπους (Semifind.gr, κτλ.).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όλους τους κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και στα στελέχη και επιχειρηματίες ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ), Clusters, ΚΟΙΝΣΕΠ, κτλ.

ΣΚΟΠΟΣ

O βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποβοήθηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποκτήσουν τις ειδικές γνώσεις και τεχνικές για την αύξηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών τους διαμέσου εξαγωγικών πωλήσεων των προϊόντων τους, ως μίας εναλλακτικής και ρεαλιστικής διεξόδου στην παρατεταμένη εγχώρια οικονομική κρίση.
Οι τομείς που καλύπτονται είναι οι εξής:
- Παραγωγή
- Τυποποίηση
- Μεταποίηση
- Διανομή
- Εμπορία πάσης φύσεως ελληνικών προϊόντων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν:
- Να αυξήσουν την κατανόησή τους αναφορικά με την διαδικασία διεθνοποίησης των  επιχειρήσεών τους και των προϊόντων τους
- Να έχουν ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους ένα χρήσιμο "εργαλείο" αξιολόγησης της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησής τους
- Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο Εξαγωγικό Πλάνο της επιχείρησής
τους, με ελαχιστοποίηση των κινδύνων όσον αφορά την είσοδό τους στις διεθνείς αγορές
- Να διευκολυνθούν στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα
εξωστρέφειας & διεθνοποίησης της επιχείρησής τους και των προϊόντων τους

Θεματολογία
- Γιατί να εξάγω τα προϊόντα μου; H Ελλάδα εξάγει τα προϊόντα της;
- Πόσο έτοιμος είμαι να εξάγω; Αξιολόγηση εξαγωγικής ετοιμότητας μέσω ειδικού Ερωτηματολογίου
- Οδηγός εξαγωγικής προετοιμασίας της επιχείρησής μου
- Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των αγορών του εξωτερικού που θα τοποθετήσω τα προϊόντα μου;
- Ποιοι είναι οι τρόποι εισόδου σε μία αγορά του εξωτερικού;
- Πώς επιλέγω τα σημεία διάθεσης-πώλησης & τα κανάλια διανομής στις διεθνείς αγορές;
- Ποια είναι η καταλληλότερη τιμολογιακή πολιτική πώλησης των προϊόντων μου στις αγορές του εξωτερικού;
- Πού και πώς βρίσκω πληροφορίες για τις χώρες/αγορές-στόχους ;
- Ποιοι είναι οι βασικοί εξαγωγικοί εμπορικοί όροι (Incoterms) που συναντώ διεθνώς και γιατί πρέπει να τους γνωρίζω; (γενικά στοιχεία)
- Πώς διασφαλίζω την πληρωμή μου από την πώληση των προϊόντων μου στο εξωτερικό;
- Γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ ιδιωτικά συμφωνητικά για την πώληση των προϊόντων μου στο εξωτερικό;
- Τελωνειακά, Δασμολογικά & Φορολογικά θέματα Εξαγωγών (γενικά στοιχεία)
- Βήμα-βήμα η εξαγωγική διαδικασία από την αποθήκη μου και μέχρι το ράφι των αγορών του εξωτερικού
- Η σπουδαιότητα του Branding & του Marketing στις εξαγωγές των προϊόντων μου
- Marketing στο Διαδίκτυο: Το επιχειρηματικό πλεονέκτημα-Έξυπνα “εργαλεία” και οικονομικοί τρόποι προβολής & προώθησης της επιχείρησής μου και των προϊόντων της διεθνώς
- Oι Δαυΐδ της ελληνικής επιχειρηματικότητας - Οι μικρομεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις που κατακτούν τον κόσμο
- Βιωματικό Εργαστήριο (Workshop):
“Παράδειγμα τοποθέτησης προϊόντων σε αγορά του εξωτερικού-Δημιουργία mini Εξαγωγικού Πλάνου”
(Οι συμμετέχοντες θα χωρισθούν σε 2 Ομάδες με παράλληλο project).
- Ανακεφαλαίωση - Ερωτήσεις - Συμπεράσματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

180€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας