Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας Logistics 1 – Basic

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχάλης Τσάκωνας: Απόφοιτος του Western International University (London) Bachelor of Science in Marketing. Κάτοχος μεταπτυχιακού MBA από το University of Sunderland. Πιστοποιημένος Logistician από το European Association of Logistics (ELA) και Πιστοποιημένος Project Manager σύμφωνα με την Μεθοδολογία PRINCE2®. ‘Έμπειρος Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα αναδιοργάνωσης, διαδικασιών και συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR. Εισηγητής εκπαίδευσης, με πάνω από 1.500 ώρες την τελευταία τριετία, σε θέματα Marketing, Διαφήμισης, Επικοινωνίας καθώς και σε θέματα Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π (ΣΤΕΠ 2519,4131,4132) και προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, στελέχη επιχειρήσεων, επικεφαλής ομάδων, προϊσταμένους τμημάτων και γενικά άτομα που έχουν υπό την ευθύνη τους ομάδες εργαζομένων.

ΣΚΟΠΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Κατανοούν την κρισιμότητα των διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας στην τελική διαμόρφωση του κόστους της επιχείρησης
• Συμβάλλουν με την χρήση εργαλείων και μεθόδων στην αριστοποίηση των αποθεμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει τα εξής:
1.Γενικές έννοιες – Logistics, Απόθεμα - Τύποι Αποθέματος
2. Δραστηριότητες Αποθήκης – Κωδικοποίηση – Σύγχρονες Μέθοδοι και Στρατηγικές Περισυλλογής Παραγγελιών /Picking
3.ERP και Νέες Τεχνολογίες ως μέθοδοι μείωσης κόστους
4.Απογραφή – Μέθοδος ABC
5.Η Ορθή Διαχείριση Αποθηκευτικών Χώρων και Αποθεμάτων
6.Εφοδιαστική Αλυσίδα - Φυσική Διανομή - Κόστος Διανομής- Επιλογή βέλτιστου Συστήματος Διακίνησης - Οχήματα
7. Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας Αποθήκης (KPI’s)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας