Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Advanced Professional Diploma Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μετανάστευση και Προσφυγοποίηση

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου.
Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.
Σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. και Δ.Ι.Ε.Κ.), σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) – σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
Σε άτομα που επιζητούν εργασία σε Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων, Κέντρα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.).
Σε εκπαιδευτικούς Κολλεγίων και Κέντρων δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους

Περιγραφή σεμιναρίου

Τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα που διαπερνούν τον ευρύτερο Ευρωμεσογειακό χώρο έχουν δημιουργήσει νέες, ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις για τις χώρες υποδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς μάλιστα οι ροές μεταναστών και προσφύγων διακρίνονται για τα ιδιαίτερα εθνοτικά, φυλετικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά τους, η εκπαίδευση καθίσταται βασικός πυλώνας των πολιτικών ενσωμάτωσης. Απαιτεί προσαρμογή σε εκπαιδευτικά μοντέλα που αντιλαμβάνονται πλήρως τις ανάγκες των εκτοπισμένων πληθυσμών, που παραμένουν προσηλωμένα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που, τέλος, παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για την ομαλή ένταξη των ανθρώπων αυτών στο κοινωνικό σύνολο.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα, ως κεντρική χώρα-αποδέκτης τα τελευταία χρόνια της προσφυγικής μάζας, στοχεύοντας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, οφείλει να καταστήσει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση βασικό άξονα της ευρύτερης στρατηγικής φιλοξενίας και ενσωμάτωσης. Υπό το παραπάνω πρίσμα, το πρόγραμμα το Advanced Professional Diploma στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μετανάστευση και Προσφυγοποίηση έχει ως σκοπό να προσφέρει σε επαγγελματίες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε διαπολιτισμικά πλαίσια εξειδίκευση πλήρως εναρμονισμένη με τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας.

Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Introduction to Intercultural Education

Η έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας και της ετερότητας
Βασική ορολογία της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Μειονοτικοί πληθυσμοί, μετανάστευση και προσφυγοποίηση
Η σχέση της εκπαίδευσης με την εθνική και πολιτισμική ετερότητα
Διαπολιτισμική, πολυπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση
Βασικές αρχές Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Εργαλεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (π.χ. persona dolls, περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας)

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση
Human Rights in Education

Ανθρώπινα δικαιώματα και Διεθνές Δίκαιο
Πολιτικά κινήματα και αξίες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα
Διεθνείς πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας
Το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση
Θέματα φύλου στην εκπαίδευση: οι μετανάστριες/πρόσφυγες γυναίκες και κορίτσια
Ο ρόλος των Μ.Κ.Ο., των διεθνών Μ.Κ.Ο. και του διεθνή κώδικα

Εκπαίδευση μειονοτήτων, μεταναστών και προσφύγων
Education for Minorities, Immigrants and Refugees

Θεωρητικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση μειονοτήτων, μεταναστών και προσφύγων
Διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης
Είδη και αίτια μετανάστευσης και προσφυγοποίησης: ιστορική θεώρηση, πολιτικές και κανονισμοί
Το προσφυγικό φαινόμενο: χορήγηση ασύλου, φιλοξενία, ιθαγένεια, ενσωμάτωση
Διεθνή διλήμματα ως προς την ανισότητα και τις διακρίσεις
Η εκπαίδευση των μειονοτήτων στην Ελλάδα
Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και ενταξιακές πρακτικές
Current teaching approaches and inclusive practices

Μοντέλα εκπαιδευτικής διαχείρισης της ετερότητας
Σχέσεις δασκάλου-μαθητή και σχέσεις μαθητών μεταξύ τους
Συνεργασία σχολείου και οικογένειας: η εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή
Δασκαλοκεντρικές και παιδοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως ενταξιακή πρακτική
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση
Μαθησιακά εμπόδια και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Issues of School Psychology in Intercultural Education

Στερεότυπα και προκαταλήψεις στην πολυπολιτισμική τάξη
Πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
Η ανάπτυξη εθνικής και κοινωνικής ταυτότητας
Η δυναμική και η διεργασία της ομάδας μεταναστών ή προσφύγων
Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και διαπολιτισμική επικοινωνία
Η συμβολή του Σχολικού Ψυχολόγου στην ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Σπουδών
Intercultural education in the curriculum

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών και στα σχολικά εγχειρίδια
Η διαθεματική προσέγγιση στη γνώση – Μέθοδος project
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Λογοτεχνία
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ιστορία
Η ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα – Διαχείριση της γλωσσικής ετερότητας
Ο ρόλος των τεχνών και της δημιουργικότητας στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Διδακτική αξιοποίηση της ετερότητας: σχεδιασμός διαπολιτισμικών σχεδίων μαθήματος

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διεθνής πιστοποίηση από το European International University (Paris).
  • Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα 420 ωρών.
  • Το μοναδικό με 120 ώρες δια ζώσης διδασκαλία & δυνατότητα e-learning.
  • Σχεδιασμένο στο πλαίσιο ECVET (35 πιστωτικές μονάδες).
  • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες ΜΚΟ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.