Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας από ΕΟΠΠΕΠ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αθανάσιος Τσιρίκας, Ε.ΔΙ.Π. - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γκιώση Στυλιανή, Διδάσκουσα στο Π.Μ.Σ. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Παπαβασιλείου Ιωάννα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Βαλκάνος Ευθύμιος, Καθηγητής Τμ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Αντωνίου Κωνσταντινιά, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Μπότσιου Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας Παν. Μακεδονίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτές ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς α’/βμιας και β’/βμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξαρτήτου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, στελέχη οργανισμών ή επιχειρήσεων, απασχολούμενοι σε Πανεπιστήμια και γενικά σε όποιον έχει σοβαρό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
· Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων (αρχές, θεωρίες, ιστορική εξέλιξη, εκπαιδευτική πολιτική, διδακτικές μεθόδους και τεχνικές, χρήση εποπτικών μέσων και διαχείριση χώρου διδασκαλίας)
· Η ολοκληρωμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με ιδιαίτερη εστίαση στον σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:
Σε επίπεδο γνώσεων
· Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων
· Να περιγράφουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
· Να αναφέρουν τους βασικούς συντελεστές της αποτελεσματικής μάθησης
Σε επίπεδο δεξιοτήτων
· Να σχεδιάζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους
· Να επιλέγουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, τα εποπτικά μέσα και το χώρο
· Να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν μια μικροδιδασκαλία
Σε επίπεδο στάσεων
· Να ευαισθητοποιηθούν στην αποτελεσματική μάθηση στηριζόμενοι στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους και τα πιθανά εμπόδια

Πληροφορίες συμμετοχής

Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης, Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.