Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την πολυπολιτισμικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

• Ι. Βαμβακίδου | Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
• Φ. Τσιμπιρίδου | Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Κ. Τσιούμης | Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
• Ν. Ζάικος | Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Σ. Μαυρογένη | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
• Π. Μιχαηλίδης | Αναπληρωτής Καθηγητής (υπό διορισμό), Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Ν. Λιάζος | Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Ι. Μάνος | Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Β. Πισσαλίδης | Φιλόλογος Α.Π.Θ., Διδάκτωρ και Μεταδιδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
• Π. Ελευθερίου | Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Φλώρινα), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
• Κ. Γκιουφή | Αρχιτέκτων Α.Π.Θ., Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Δ. Ορφανίδης | Eικαστικός Α.Π.Θ., Υποψήφιος Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Φλώρινα), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικός αισθητικής αγωγής στη Δημοτική Εκπαίδευση

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να ασχοληθούν σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές (διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής, δήμους, υπηρεσίες και δομές Υποδοχής, Ασύλου Προσφυγικών ροών και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα τυχόν προϋπάρχουσα εμπειρία σχετικά με ζητήματα διαπολιτισμικής προσέγγισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος προγράμματος αποτελεί η ευρύτερη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευομένων στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ετερότητας και της πολυπολιτισμικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης καθώς και της διευκόλυνσης πρόσβασης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
• Εφοδιασμός με γνώσεις και δεξιότητες ενδιαφερόμενων για την στελέχωση αντίστοιχων δομών, φορέων κ.λ.π.
• Εμβάθυνση σε θέματα και δεδομένα που αφορούν γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ευπαθών ομάδων πληθυσμού (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, μουσουλμάνων της Θράκης, ομογενών κτλ.).
• Εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πρακτικών για την προσέγγιση και ένταξη των διαφορετικών μαθητικών ομάδων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Τι αναμένεται να επιτευχθεί
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι: ·σε επίπεδο γνώσεων να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να ερμηνεύουν θεωρητικούς όρους κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και κριτικής παιδαγωγικής. · σε επίπεδο δεξιοτήτων να εφαρμόζουν τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά μοντέλα προσέγγισης της ετερότητας και να αναπτύσσουν τεχνικές διερεύνησης της πολυπολιτισμικότητας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. ·σε επίπεδο στάσεων να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία διαπολιτισμικού χαρακτήρα και να αντιμετωπίζουν ζητήματα προκαταλήψεων και στερεοτύπων στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό χώρο.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.