Κατηγορία:
Υγεία / Πρώτες Βοήθειες / Αθλητισμός, Πρώτες Βοήθειες

Εκπαιδευτής Ειδικών Πρώτων Βοηθειών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
First Help Training & Surviving
ΑΘΗΝΑ
26/11/2021 έως 28/11/2021
09:00 - 17:00

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η εκπαίδευση εκπαιδευτών απευθύνεται σε ανθρώπους, που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια νέα πορεία στην καριέρα τους και δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους, να αποκτήσουν τη κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να ασχοληθούν επαγγελματικά με την εκπαίδευση πρώτων βοηθειών.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις Ηλικία άνω των 18 ετών Κάτοχος πιστοποίησης First Person on Scene Level 2 ή πιστοποίησης αντίστοιχου περιεχομένου από άλλο αναγνωρισμένο φορέα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η εκπαίδευση εισηγητών ειδικών πρώτων βοηθειών (RTI Advanced First Aid Instructor) αποτελεί κορυφαία διαδικασία οδηγώντας στην απόκτηση πιστοποίησης ανώτερου εκπαιδευτή και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών
Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στις διδακτικές δεξιότητες, μεθόδους και διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος εκπαιδευτής ώστε να επιτύχει τους διδακτικούς στόχους και να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο ποιότητας σε κάθε διοργάνωση εκπαίδευσης.

Διδασκόμενη Ύλη
Παρουσίαση των προγραμμάτων πρώτων βοηθειών
Δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων βοηθειών
Μέθοδοι διδασκαλίας των πρώτων βοηθειών
Διασφάλιση ποιότητας
Χρήση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού
Οργάνωση εκπαίδευσης
Υλικοτεχνικές απαιτήσεις και ασφάλεια
Τρόποι παρουσίασης πρακτικών εφαρμογών
Εκπαιδευτικές συνασκήσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευομένων
Διαδικασίες εξετάσεων
Διαδικασίες πιστοποίησης
Πρακτική και θεωρητική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτών
Χρήση εντύπων διαχείρισης διαδικασιών

Δικαιώματα Εκπαιδευτών
Ο εκπαιδευτής που ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπαίδευση εκπαιδευτών αποκτά δύο πιστοποιητικά εκπαιδευτών και το δικαίωμα να εκπαιδεύει, να εξετάζει και να πιστοποιεί τα προγράμματα πρώτων και ειδικών πρώτων βοηθειών της RTI:

Ειδικές Πρώτες Βοήθειες

Πρώτος βοηθός 1 (RTI First Person on Scene Level 1)
Πρώτος βοηθός 2 (RTI First Person on Scene Level 2)
Οξυγόνο Πρώτων Βοηθειών

Πρώτες Βοήθειες

Βασική Υποστήριξη Ζωής (συμπ. ΚΑΡΠΑ)
ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
Πρώτες Βοήθειες
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια Εκπαίδευσης
3 ημέρες – 24 ώρες

Εξέταση Εκπαιδευομένων
Η εξέταση πραγματοποιείται σε θεωρητικό επίπεδο μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και σε πρακτικό επίπεδο με την διεξαγωγή διδασκαλίας με πρακτικό και θεωρητικό περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 80%.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής αποκτά το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών «RTI First Aid Instructor Certificate» και το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτου Βοηθού «RTI Advanced First Aid Instructor Certificate».

Παροχές Προγράμματος
Σάκος Εκπαιδευτή RTI
Φάκελος Σεμιναρίου
Αναλώσιμα Πρώτων Βοηθειών
Εγχειρίδια Πρώτων Βοηθειών ενηλίκων
Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών για παιδί και βρέφος
CD (Instructor Toolkit) με βοηθητικά αρχεία διοργάνωσης και φόρμες, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Παρουσιάσεις για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα προγράμματα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτου Βοηθού «RTI Advanced First Aid Instructor Certificate»
Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών «RTI First Aid Instructor Certificate»

Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Ηλικία άνω των 18 ετών
Κάτοχος πιστοποίησης First Person on Scene Level 2 ή πιστοποίησης αντίστοιχου περιεχομένου από άλλο αναγνωρισμένο φορέα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας