Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Premium Diploma in Tourism Management & Food and Beverage Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Τουρισμός / Εστίαση

Εισηγητής

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management of Tourism.Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας και θέλουν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις.
Σε ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες μικρών ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους.
Σε αποφοίτους ΙΕΚ που θέλουν να αποκτήσουν μια εξειδίκευση
Σε φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας
Σε όλους τους εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο της φιλοξενίας που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχείς εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο κλάδο.

Σκοπός

 Η σύγχρονη ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας , απαιτεί πλέον την εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης της επιχείρησης αλλά και την ανάπτυξη και τη διατήρηση ποιοτικής εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη.

Στόχος του Double Diploma είναι να εφοδιάσει τους καταρτιζομένους με μια σειρά από δεξιότητες, τεχνικές και χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη, επαγγελματική πορεία στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Ο τουρισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον . Η Κατανόηση των επιδράσεων του τουρισμού και οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που τον διέπουν, παρουσιάζονται στο σεμινάριο. Συγκεκριμένα αναλύονται διεξοδικά οι , Βασικές τουριστικές έννοιες ,η εξέλιξη και ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, η Τουριστική ζήτηση και προσφορά καθώς και οι επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον. Επίσης μελετώνται η Γεωγραφία του Τουρισμού (Geography of Tourism ), η Οικονομική του Τουρισμού (Tourism Economics ),το Τουριστικό Μάρκετινγκ και μάνατζμεντ (Tourism Marketing & Management)

Το τμήμα του επισιτισμού θεωρείται το πιο κερδοφόρο τμήμα μίας ξενοδοχειακής της επιχείρησης και για αυτόν το λόγο δίδεται μεγάλο βάρος στην οργάνωση της λειτουργίας του. Το Food & Beverage Management είναι ουσιώδες µέρος των δραστηριοτήτων της ξενοδοχειακής Μονάδας. Στο σεμινάριο αναλύεται ο τρόπος τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων Bar για τα οποία υπάρχει ξεχωριστή ενότητα , όπου εντοπίζονται τα μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιούν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους

Στόχος με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου , με τις πρακτικές Εφαρμογές και τα Case Studies, οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τρόπου λειτουργίας των τμημάτων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης αλλά και ο εφοδιασμός τους με γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της διοίκησης Ξενοδοχειακών μονάδων.

Στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης και ψυχαγωγίας – Bar , τους εργαζόμενους τους αλλά και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας -Bar. Με πρακτικές Εφαρμογές και Case Studies οι συμμετέχοντες , με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου , θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δυναμικού κλάδου, όπως αυτός της εστίασης και ψυχαγωγίας –bar.

Περιγραφή σεμιναρίου

Tourism Management

ΜΕΡΟΣ 1

Εισαγωγή στoν Τουρισμό (Tourism Introduction )

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί : Εισαγωγή στη έννοια και στο περιεχόμενο του τουρισμού , Βασικές τουριστικές έννοιες ,εξέλιξη και ανάπτυξη και του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς.
Η Τουριστική ζήτηση και τα χαρακτηριστικά της : Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, η ποικιλία της τουριστικής ζήτησης, χαρακτηριστικά των τουριστών, τουριστικές μορφές, διαμεσολαβητές τουριστικών υπηρεσιών, εποχικότητα , ρόλος των τιμών συναλλάγματος στην τουριστική ζήτηση
Η τουριστική προσφορά και τα χαρακτηριστικά της : Συστατικά της τουριστικής προσφοράς , Τουριστική προσφορά και ανταγωνισμός,
Τουρισμός και περιβάλλον : Επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, περιβαλλοντικός τουρισμός , ηπιότερες μορφές τουρισμού ,πολιτικές προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων
Γεωγραφία του Τουρισμού (Geography of Tourism )

Τουριστικές περιοχές: ταξινόμηση των τουριστικών περιοχών, και περιφερειών, Η γεωγραφική οριοθέτηση της τουριστικής επιχείρησης, καθώς και των λειτουργιών τους ανάλογα με τον τουριστικό προορισμό, τα προβλήματα των περιοχών υποδοχής, γεωγραφική κατανομή των τουριστικών προορισμών ,τοπικοί παράγοντες και πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων, διακρίσεις μεταξύ παραδοσιακών και νέων τουριστικών προορισμών διεθνείς τουριστικοί προορισμοί
Περιφερειακά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης: Περιφερειακοί τουριστικοί χώροι και οι μορφές οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων, παράκτιες, αστικές, αγροτουριστικές, ιαματικές κλπ, μορφές ανάπτυξης του τουριστικού χώρου, διάκριση των τουριστικών χωρών.

ΜΕΡΟΣ 3 

Τουριστικό Μάρκετινγκ (Tourism Marketing )

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες: Αναλυτική παρουσίαση των εννοιών, της ορολογίας και όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών, μοντέλα συμπεριφοράς τουρίστα, σχεδιασμός και στρατηγική τουριστικού Μάρκετινγκ, ανάπτυξη και σχεδιασμός τουριστικού προϊόντος, tour operators , Έρευνα Τουριστικής αγοράς, Marketing mix,μελέτες περιπτώσεων ( case studies)

ΜΕΡΟΣ 4 

Τουριστικό Μάνατζμεντ (Tourism Management)

Μάνατζμεντ Τουριστικών Υπηρεσιών (Marketing Management of Tourism Services)
Event Management
Διοίκηση Λειτουργιών στις Τουριστικές Υπηρεσίες (Operations Management)
Στρατηγική στον Τουρισμό και στην Φιλοξενία (Strategic Management in the Tourism Industry)
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources Management) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management )

Food & Beverage Management 1η ενότητα Food & Beverage Management 2η ενότητα
ΜΕΡΟΣ 1 
Εισαγωγή στo F & B ( F & B Introduction )

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT) :
ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : Εστιατόρια, Μαγειρεία, Αποθήκες, Μπαρ ,Banquets – αίθουσες εκδηλώσεων.
Οι μορφές των εστιατορικών επιχειρήσεων και η οργάνωσή τους
ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Μέθοδοι και τεχνικές οργάνωσης και ελέγχου του τομέα μαζικής παραγωγής και εστίασης

Συστήματα παραγωγής και διάθεσης εδεσμάτων,
Ανάλυση συστημάτων παραγωγής φαγητών
Υγιεινή τροφίμων, εξοπλισμού, προσωπικού,
Τρόποι εξασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας των εστιατορικών επιχειρήσεων
Εφοδιασμός και αποθήκευση των τροφίμων,
Προτυποποίηση συνταγών παραγωγής και σερβιρίσματος ,
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (π.χ. HACCP και ISO)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (hotel’s bar management)

οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Μπαρ
Ιδιαιτερότητες διοίκησης προσωπικού των τμημάτων Μπαρ
Εξυπηρέτηση πελατών και προώθηση πωλήσεων Μπαρ
οικονομική εκμετάλλευση και διαχείριση του μπαρ με μέσα σύγχρονης τεχνολογίας
ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας του μπαρ.
Είδη κρασιού και τα ελληνικά και ξένα κρασιά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

ΜΕΡΟΣ 2 

Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη (Human Resources and Development)

Ιδιαιτερότητες διοίκησης προσωπικού των επισιτιστικών τμημάτων
Προγραμματισμός για το ανθρώπινο δυναμικό
Οργάνωση προσωπικού για μαζική παραγωγή
Αξιολόγηση της επαγγελματικής απόδοσης
Ανάπτυξη προγραμμάτων προώθησης των πωλήσεων
EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – LOGISTICS

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες : Τι είναι τα Logistics; – Τα Logistics ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας
Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών : Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τιμή, η προθεσμία παράδοσης, όροι πληρωμής, φόρων κλπ. ,Έλεγχος της διαθεσιμότητας του υλικού σε απόθεμα – Ροή πληροφοριών -Βασικοί δείκτες της επεξεργασίας των παραγγελιών – Μεθοδολογίες παραγγελιοληψίας. Συστήματα Διαχείρισης Παραγγελιών
Αποθήκευση – Οι λειτουργίες της Αποθήκης : Location System, Γενικά Θέματα και Κριτήρια Σχεδιασμού Υπολογισμός ύψους αποθήκης, Επιλογή Αποθηκευτικού συστήματος ,Υπολογισμός αποθηκευτικού module ,Σχεδιασμός ροής των υλικών ,Πλέγμα διαδρόμων ,Μηχανολογικός εξοπλισμός , Εξοπλισμός αποθήκης, Αποθηκευτικά συστήματα, Διαχείριση Αποθήκης, Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα, Δραστηριότητες (παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και προετοιμασίας παραγγελιών)
Διαχείριση αποθεμάτων (Inventory Control) : Διατήρηση Αποθεμάτων – Καταγραφή και Προγραμματισμός Απαιτήσεων – Ταξινόμηση ABC Analysis – Διαχείριση επιστροφών- Διαδικασία Απογραφών -Φυσικός Έλεγχος και απογραφές.
Μάρκετινγκ Επισιτιστικών τμημάτων (F & B Marketing )

Ποιότητα Υπηρεσιών
Εξυπηρέτηση Πελατών
F&B μάρκετινγκ : ανάλυση του ανταγωνισμού, μελέτη σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, κατάρτιση σχεδίου μάρκετινγκ.
Μάνατζμεντ Επισιτιστικών Υπηρεσιών (F& B Management)

Food and Beverage Manager
Διοίκηση Λειτουργιών F & B (Operations Management)
Στρατηγική στον Τουρισμό και στην Φιλοξενία (Strategic Management in the Tourism Industry)
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources Management)
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management )

Πληροφορίες συμμετοχής

 Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCE.

Το Double Diploma μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
  • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
  • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
  • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε :

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
  • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
  • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.