Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Diploma in Tourism Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2
ΑΘΗΝΑ
03/04/2023
64 ώρες

Εισηγητής

Θεοδωράκης Κωνσταντίνος
Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management of Tourism.Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και εργάζεται ως Τραπεζικό Στέλεχος.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

Περιγραφή σεμιναρίου

ΜΕΡΟΣ 1

Εισαγωγή στoν Τουρισμό (Tourism Introduction )

• Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί:Εισαγωγή στη έννοια και στο περιεχόμενο του τουρισμού,Βασικές τουριστικές έννοιες,εξέλιξη και ανάπτυξη και του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς.
• Η Τουριστική ζήτηση και τα χαρακτηριστικά της : Παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση, η ποικιλία της τουριστικής ζήτησης, χαρακτηριστικά των τουριστών, τουριστικές μορφές, διαμεσολαβητές τουριστικών υπηρεσιών, εποχικότητα , ρόλος των τιμών συναλλάγματος στην τουριστική ζήτηση
• Η τουριστική προσφορά και τα χαρακτηριστικά της : Συστατικά της τουριστικής προσφοράς , Τουριστική προσφορά και ανταγωνισμός,
• Τουρισμός και περιβάλλον : Επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, περιβαλλοντικός τουρισμός , ηπιότερες μορφές τουρισμού ,πολιτικές προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων

Γεωγραφία του Τουρισμού (Geography of Tourism)

• Τουριστικές περιοχές: ταξινόμηση των τουριστικών περιοχών, και περιφερειών, Η γεωγραφική οριοθέτηση της τουριστικής επιχείρησης, καθώς και των λειτουργιών τους ανάλογα με τον τουριστικό προορισμό, τα προβλήματα των περιοχών υποδοχής, γεωγραφική κατανομή των τουριστικών προορισμών ,τοπικοί παράγοντες και πολιτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων, διακρίσεις μεταξύ παραδοσιακών και νέων τουριστικών προορισμών διεθνείς τουριστικοί προορισμοί
• Περιφερειακά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης: Περιφερειακοί τουριστικοί χώροι και οι μορφές οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων, παράκτιες, αστικές, αγροτουριστικές, ιαματικές κλπ, μορφές ανάπτυξης του τουριστικού χώρου, διάκριση των τουριστικών χωρών.

ΜΕΡΟΣ 2 

Οικονομική του Τουρισμού (Tourism Economics)

• Στατιστική του τουρισμού
• Τεχνικές πρόβλεψης και ανάλυση τάσεων του τουρισμού
• Οικονομική οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων και των ενδιαμέσων του τουριστικού κυκλώματος.
• Ανάλυση των τουριστικών συναλλαγματικών εισπράξεων και δαπανών.
• Οικονομικοί Λογαριασμοί Τουρισμού, Λογαριασμός εξωτερικών Σχέσεων, Πίνακες Εισροών - Εκροών, Οικονομετρικά Μοντέλα, Τουριστικοί Πολλαπλασιαστές

ΜΕΡΟΣ 3 

Τουριστικό Μάρκετινγκ (Tourism Marketing)

• Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες: Αναλυτική παρουσίαση των εννοιών, της ορολογίας και όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών, μοντέλα συμπεριφοράς τουρίστα, σχεδιασμός και στρατηγική τουριστικού Μάρκετινγκ, ανάπτυξη και σχεδιασμός τουριστικού προϊόντος, touroperators , Έρευνα Τουριστικής αγοράς, Marketing mix,μελέτες περιπτώσεων (case studies)

ΜΕΡΟΣ 4

Τουριστικό Μάνατζμεντ (Tourism Management)

• Μάνατζμεντ Τουριστικών Υπηρεσιών (Marketing Management of Tourism Services)
• Event Management
• Διοίκηση Λειτουργιών στις Τουριστικές Υπηρεσίες (Operations Management)
• Στρατηγική στον Τουρισμό και στην Φιλοξενία (Strategic Management in theTourism Industry)
• Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources Management) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
• Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management )

Πληροφορίες συμμετοχής

 Το πρόγραμμα προσφέρεται σε :

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
  • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
  • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.