Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών, Management

Οδηγώντας την Καινοτομία στην Πράξη Πώς να Ενσωματώσετε τη Δημιουργικότητα στον Οργανισμό σας

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών, Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ντίμης Μιχαηλίδης (Speaking and Workshops on Leadership, Creativity and Innovation)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Όλους όσους πιστεύουν στην αξία που μπορεί να επιφέρει η καινοτομία και η δημιουργικότητα σε ένα οργανισμό. Σε Διευθυντές και υψηλόβαθμα στελέχη που βλέπουν την καινοτομία ως εργαλείο του μέλλοντος για να αξιοποιήσουν αφενός, τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή μεταμόρφωση και οι σύγχρονες διαθέσιμες ή σε εξέλιξη τεχνολογίες. Και αφετέρου, για να ενεργοποιήσουν τις δημιουργικές δυνάμεις που κρύβουν μέσα τους οι άνθρωποι μιας σύγχρονης επιχείρησης.

ΣΚΟΠΟΣ

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν:
Αναπτύξει κοινή αντίληψη για την καινοτομία και τα κίνητρα που την ενεργοποιούν.
Γνωρίσει τρόπους δημιουργίας δομών και καλλιέργειας κουλτούρας για διαρκή καινοτομία.
Εντοπίσει τα στοιχεία που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν την καινοτομία.
Ορίσει στρατηγική για ενίσχυση της καινοτόμου ικανότητας του δικού τους οργανισμού.
Σχεδιάσει σε γενικές γραμμές οδικό χάρτη για την υλοποίηση της στρατηγικής καινοτομίας του δικού τους οργανισμού.
Γνωρίσει μέθοδο δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων/προκλήσεων.
Αναπτύξει τις δικές τους δημιουργικές δεξιότητες – ατομικά και ομαδικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

“Creating a better future requires creativity in the present.”
Matthew Goldfinger

“Innovation is the act that endows resources with a new capacity to create wealth.” Peter Drucker

Γενικές Πληροφορίες
Πώς είναι η καινοτομία στον οργανισμό σας και πως επιτυγχάνετε την εφαρμογή της;
Όλο και περισσότεροι οργανισμοί ενσωματώνουν την καινοτομία στη στρατηγική και στις πρακτικές τους. Όλο και περισσότεροι κορυφαίοι εκτελεστικοί διευθυντές (CEOs) ανά τον κόσμο, αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για την ηγεσία της καινοτομίας στην επιχείρησή τους.
Παρόλο που οι οργανισμοί διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους, οι κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας είναι αρκετά όμοιες. Το πρώτο μέρος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι αφιερωμένο στις πολλαπλές διαστάσεις της καινοτομίας και στα στοιχεία που την στηρίζουν και την προωθούν.
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν στρατηγική καινοτομίας για το δικό τους οργανισμό με όλες τις ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τη λήψη καίριων αποφάσεων για το συγκεκριμένο τύπο και κατεύθυνση της καινοτομίας στον οργανισμό. Περιλαμβάνει επίσης τον ορισμό συγκεκριμένων στόχων καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και δομών για υλοποίηση τους. Τέλος απαιτεί την ανάληψη ευθυνών για καινοτόμα αποτελέσματα και την ανάπτυξη κουλτούρας δημιουργικότητας, αποδοχής και αλλαγής σε συνεχή βάση.
Με καθοδήγηση του εισηγητή, οι συμμετέχοντες θα καθορίσουν το δικό τους «οδικό χάρτη» καινοτομίας που θα συνδυάζει τεχνογνωσία της καινοτομίας με το αντικείμενο και την εξειδίκευση του οργανισμού. Έτσι, το σχέδιο και οι ενέργειες θα επικεντρώνονται στις δικές τους συγκριμένες προκλήσεις.

Μεθοδολογία
Η προσέγγιση στη καινοτομία κάνει χρήση του μοντέλου The Art of Innovation™ που εντοπίζει τις κινητήριες δυνάμεις για δυναμική προώθηση της καινοτομίας σε τρεις ενότητες: Δημιουργικότητα, Δομές και Κουλτούρα. Στη πορεία δίνεται έμφαση στη σημασία της δημιουργικής μεθόδου I.D.E.A.S!™ με συστηματική εναλλαγή δημιουργικής και κριτικής σκέψη, καθώς και στην εμπλοκή των ανθρώπων, την ομαδικότητα, τη στρατηγική, τα συστήματα, τις ιδέες, την ελευθερία, το χιούμορ και το ρίσκο.
Στη δημιουργία οδικού χάρτη θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία Leading Innovation in Practice™ η οποία εξελίσσεται σε τέσσερα στάδια: Διάγνωση, Αποφάσεις, Διακήρυξη, Πράξη.
Έχοντας εξασφαλίσει μια κοινή αντίληψη για την καινοτομία, εξετάζουμε το πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης, τις επιλογές της ηγεσίας για επένδυση χρόνου και πόρων ταυτόχρονα στην αποτελεσματικότητα και στη καινοτομία, τι διευκολύνει και τι εμποδίζει την Καινοτομία.
Μεγάλης σημασίας είναι η επιλογή του τύπου καινοτομίας που αρμόζει στη στρατηγική της επιχείρησης – ριζοσπαστική καινοτομία, διαφοροποίηση, νέο επιχειρηματικό μοντέλο ή συνεχής βελτίωση;
Επίσης θα δοθεί έμφαση στους τομείς προτεραιότητας που μπορεί να είναι: νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, νέα τεχνολογία, νέες διεργασίες, νέα οργάνωση, νέοι τρόποι εργασίας και αλληλεπίδρασης. Και μετά ποιοι πρέπει να εμπλακούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και πώς με έμφαση στην υπευθυνότητα της ηγεσίας και τη δημιουργία καινοτόμες ομάδων για την υλοποίηση των ιδεών.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσφέρει ατομική γνώση, οργανωτικές μεθόδους και κατάλληλα εφόδια στους συμμετέχοντες για την αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας.
Το πρόγραμμα έχει διαδραστική μορφή με μελέτη περιπτώσεων, προσομοιώσεις, συμμετοχικές δραστηριότητες, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και πρωτότυπες παρουσιάσεις,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Έντυπο περιεχόμενο του προγράμματος και εγχειρίδιο για αποτύπωση του οδικού χάρτη (στα αγγλικά).
Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας