Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01 (Χάλυβες) ή κατά EN ISO 9606-02 (Αλουμίνια)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
03/10/2023 έως 05/10/2023
24 ώρες
ΒΟΛΟΣ
07/11/2023 έως 09/11/2023
24 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκολλητές και τεχνικούς συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνιών, μηχανουργείων, ναυπηγείων, κ.λπ., που εμπλέκονται σε εργασίες συγκολλήσεων.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις χρησιμοποιώντας ορθές πρακτικές και τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας. Οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν σε θέματα χρήσης και ρύθμισης του εξοπλισμού για να πετυχαίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα αναλόγως της εργασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 •  Απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9606-01
 •  Ορολογία συγκολλήσεων
 •  Προδιαγραφές πιστοποίησης - δοκιμές - αποδεκτό δείγμα. Εύρος πιστοποίησης
 •  Θέσεις συγκόλλησης βάσει προτύπου
 •  Θεωρία συγκολλήσεων και Θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη
 •  Μέσα ατομικής προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή. Κίνδυνοι για την υγεία.
 •  Η διεργασία της TIG μεθόδου συγκόλλησης
 •  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκόλλησης TIG
 •  Θέσεις συγκόλλησης (PA, PC, PE, PF...)
 •  Ο εξοπλισμός για τις εργασίες συγκόλλησης. Είδη μηχανών, τεχνικά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις μηχανών TIG
 •  Ηλεκτρόδια, ακροφύσια και αέρια που χρησιμοποιούνται με τη μέθοδο TIG
 •  Προετοιμασία μετάλλων συγκόλλησης
 •  Τύπος συγκόλλησης (butt, fillet welding).
 •  Συγκόλληση ελασμάτων και σωλήνα με την μέθοδο TIG
 •  Συγκόλληση χάλυβα/αλουμινίου με τη μέθοδο TIG
 •  Σφάλματα συγκολλήσεων Παραμορφώσεις και τρόποι αποφυγής
 •  Έλεγχοι συγκόλλησης: Καταστρεπτικές & Μη καταστρεπτικές μέθοδοι ελέγχου
 •  Πρακτική άσκηση. Προετοιμασία δείγματος συγκολλητή. Προδιαγραφές δείγματος
 •  Αποδεκτή-Μη αποδεκτή συγκόλληση. Παραδείγματα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.